Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

viden - ud fra en ontologisk og epistemologisk dimension

Skrevet d. 25.05.2011 af Janniedstoft
Hej

Jeg sidder og skriver speciale, hvor jeg bl.a. arbejder med vidensbegrebet. Så vidt jeg kan læse mig til, kan man anskue viden ud fra ne ontologisk og epistemologisk dimension. Jeg har brug for hjælp til at redegøre for disse begreber!!!!

Ifølge eks.vis. Alice Lam er det i den ontologiske dimension at man skelner mellem indvid og kollektiv (om viden er indlejret i et individ eller noget der er i en organisation i form af rutiner, normer, kultur osv - altså noget mere "flydende" MELLEM mennesker og deres individuelle viden)!
Epistemologisk skelner hun så mellem tavs og eksplicit viden - men hvad betyder så forskellen på den epistemologiske og ontologiske dimension? Er det ontologiske HVAD VIDEN ER? og det epistemologiske HVORDAN MAN KAN FORSTÅ DET??? ej, jeg er så forvirret....

I værket Managing Knowledge Work (newell, robertsen, scarbrough og Swan) - den første og den editerede version - ser de viden ud fra en epistemologisk dimension.
De skelner så epistemologisk set mellem "det strukturelle perspektiv" og det "processuelle perspektiv", hvor viden enten kan ses som noget indlejret i individet (herunder skrives der om tavs og eksplicit viden) eller som noget der opstår i processer mellem mennesker - men det er jo det samme Alice Lam skriver - bare ud fra den ontologiske dimension???? Hvor hører sådan et synspunkt hjemme - er det epistemologisk eller ontologisk???
De går endda skridtet videre og skelner epistemologisk mellem "the epistemology of possession" og "the epistemology of process", med førstnævnte med viden som noget man har, og sidstnævnte med viden som noget man gør! Og samler så det strukturelle perspektiv forskellen på knowing og knowledge...

Som I kan se er jeg forvirret og har brug for at forstå forskellen på den ontologiske og epistemologiske dimension, da jeg synes de smelter sammmen.

Hvordan ser man viden ud fra et ontologisk dimension? Hvilke spørgsmål kan dette indbefatte? Og hvilke teorier???

Hvordan ser man viden ud fra et epistemologisk perspektiv? Hvilke spørgsmål og teorier vil man se på her?

Tak for jeres hjælp og tid :-)

Kh Janni
Skrevet d. 25.05.2011 af Julieogmolly
Hej

Ontologi handler om den verdensopfattelse en teori har. Altså hvad er det for en verden den undersøger? Er det diskurser, fordi det er dem som den sociale verden skabes af. Eller er det relationer mellem ting og mennesker eller andet?

Epistemologi handler om hvordan vi kan få viden om denne verden. Har vi direkte adgang til at observere, eller skal vi `bag om` noget for at kunne sige noget om denne verden. Altså kan vi fx tage det aktører for pålydende (ex fænomenologi) eller skal vi søge bag ordene for en mening (ex. hemenutik) Groft sagt.

Metodologi handler derpå om hvordan vi praktisk går til denne verden for at opnå en forståelse af den.

Det er de færreste teoretikere der mere eskplicit forklarer de her tre niveauer, så du må igang med et mindre detektivarbejde, og se på hvornår de beksriver noget om den verden de undersøger, hvordan de mener man kan opnå viden om den og hvordan man skal gå metodisk til værks hermed.

Jeg kender ikke de teorier deu taler om, så jeg vil undlade at kommentere på dem.

God arbejdslyst :)

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay