Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Bypsykolog

En bypsykolog er en psykolog der i erkendelsen af, at mennesker er, dem de er, i kraft af de fællesskaber de indgår i, arbejder både med individer og med byen som rum.
For det er i det nære lokale fællesskab og senere byen, at især den unge, men også den unges forældre, kommer til stede og virke-liggør sig. Byens arkitektur og soicologi så at sige masserer og regulerer kroppene og psyken, tilbyder, eller tilbyder ikke, krystallisationspunkter, steder, hvor drømme og behov formuleres og bliver til virke-lighed.
Bypsykologen arbejder så at sige med byen som social inklusion. Men byen inkluderer og integrerer ikke kun, den formulerer også, ja - nyformulerer. Som sådan er arkitektur og byplanlægning potentiel lykkeskabende revolutionær virksomhed, og byen et seriøst og virksomt indsatsområde for en psykolog.

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay