Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Narcissistisk

Umiddelbart vil man kunne oversætte `narcissistisk` til `selvoptaget`. Oprindelig stammer det fra den oldgræske myte om Narcissus eller Narkissos der blev betaget af sin egen skønhed, da han så sit eget spejlbillede i en sø. Han kunne ikke løsrive sig herfra. En dag ville han omfavne sit spejlbillede, hvilket resulterede i at han faldt i søen og druknede. Det siges, at nymfen Ekko forelskede sig i den smukke yngling Narkissos. Men da han aldrig besvarede hendes kærlighed, blev hun så ensom og længselfuld, at kun hendes stemme blev tilbage; deraf ekko! Dette sagn er der dog forskellige udgaver af. Pointen er vel, at mennesker kan bliver alt for optaget af sig selv eller alt for optaget af en anden! Freud som var vild med græske myter (især Ødipus-sagnet) benyttede så senere udtrykket `narcissisme` til at betegne en kærlighed, som en person retter mod sig selv. Dog blev begrebet allerede indført i psykiatrien i 1800-tallet, og det var faktisk Karl Abraham der i 1908 indførte det i psykoanalysen. Men det er gerne Freud der henvises til i denne sammenhæng! Senere har bl.a. Thomas Ziehe brugt begrebet i sine ungdomsanalyser. Den måske mest kendte bog om narcissisme i sociologien er Christopher Laschs "Narcissismens kultur" fra 1979. Richard Sennetts bog "The Fall of Public Man" fra 1974 er også værd at nævne.

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay