Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Interesse

Begrepet interesse kan erstattes eller presiseres nærmere av begrepet illusio; som Bourdieu oversetter til investering, eller til og med libido. Begrepet er hentet fra Huizingas Homo Ludens som viser til det å være i spillet, være engasjert i spillet, være grepet av spillet, ta spillet på alvor. Sosiale spill er på sin side spill som lar seg glemme som spill og illusio er et magisk forhold til spillet, de er et resultat av en ontologisk sammensvergelse mellom mentale strukturer og den sosiale verdens objektive strukturer. De spillene du synes er betydningsfulle og interessante, betyr noe for deg fordi de er tvunget på deg og bragt inn i hodet ditt, i kroppen din, i form av det en kaller for sans for spillet, skriver Bourdieu.

Interesse står i motsetning til begrepene interessefrihet og likegyldighet – men disse to begrepene peker ikke på det samme. Interessefrihet innebærer en interesse for spillet, men uten at en har interesser i spillet. En som er likegyldig ”skjønner ikke hva de driver med”, en som ikke har prinsippene for oppfattelse og inndeling, for å skjelne, for å se forskjeller, han/hun synes alt er likt, han/hun beveges ikke av det han/hun ser. Bourdieu låner her stoikernes begrep ataraxi – som er likegladhet, eller fred i sjelen, uberørthet, for å illustrere likegyldighet.

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay