Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Dualisme

Dualisme (filosofi) en opfattelse der hævder at livet består af to uafhængige og modstridende egenskaber eller grundprincipper, f.eks. at mennesket består af sjæl og lægeme. Romantikkens dualisme er troen på forsoning af ånd og natur. (pl. -er, -rne) to modsatte eller modstridende kræfter, f.eks. gud og djævel eller lys og mørke. Dualismen i forfatterskabet, modsætninger mellem den fædrene og mørdrene arv - hans teologiske position i midten er plaget af dualismer såsom tro over for fakta, skaber over for skabning, kirke over for stat.