Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Foucault

Michel Foucault, fransk historiker/filosof (alt efter hvem man spørger). Uddannet bl.a under Louis Althusser.oprindeligt uddannet psykolog.

Han var i høj grad inspireret af Friedrich Nietzsche, men også den franske epistemologiske tradition – såsom Georges Canguilhem.

Canguilhem skrev bl.a en medicinsk epistemologi:
The Normal and the Pathological.
Foucault analyserede en række samfundsinstitutioner, og hvordan de konstruerede netop forholdet mellem hvad der er normalt og hvad der er patologisk.

Specifikt undersøgte han de mange disciplineringsmekanismer samfundet har skabt og brugt i kampen mod hvad det definerer som unormalt.

Vigtige bøger – Tematiske:
Madness & Civilization
Birth of the Clinic
Disciplin and Punish
History of Sexuality i tre bind.

Teoretiske & Metodiske
Archaeology of Knowledge
The Order of Things.


Foucault er berømt for begrebet om power/knowledge.

Power/knowledge refererer til nogle bestemte mønstre, der definerer hvad man kan kalde tænkningens grænser indenfor en given epoke.

Sådanne mønstre kalder Foucault epistemer, og de er relateret til forholdet om det normale og det patologiske, fordi det der falder udenfor må disciplineres.

Men hvis det der falder uden for den normale tænknings rammer skal disciplineres, for at normaliseres; så er magt & viden: power & knowledge, ikke radikalt adskilte, men intimt forbundne.


Derfor starter Foucault med at sige at han vil analysere en vis type viden, om sexualitet, ved hjælp af en forståelse af magt.


Foucaults negative definitioner: Hvad er magt ikke?
- defineret ved en række givne institutioner der udøver magt over borgerne.
- ikke en undertrykkelse af borgere ved hjælp af regler (der har udskiftet tidligere tiders vold)
- ikke et generelt dominans system af en gruppe over en anden.
- ikke alle disse ting, fordi de antager at magten eksisterer visse steder, a priori,og så bare kan bruges.

…magt må i første omgang forståes som mangfoldigheden af ‘kraft’-relationer immanente (iboende) i den sfære i hvilken de opererer (virker) og som konstituerer deres egen organisering; som processen der gennem evindelige kampe og konfrontationer transformerer, styrker og omvender dem.
Hvis der er aktører der hele tiden prøver at konstruerere verdener, og hver af dem har en hvis ’force’ er det ikke længere nogen overraskelse at
’power is everywhere, not because it embraces everything, but because it comes from everywhere’.


nstitutioner kan ikke fungere uden udøvelse af magt. Magtspørgsmålet er derfor helt centralt hos Foucault. Men for ham er magt ikke lokaliseret, hverken til bestemte personer, grupper eller klasser, Magten er således ikke afgrænset til økonomiske, politiske og sociale strukturer. Det er ikke et klasseherredømme som hos Marx. Magten strømmer ikke ovenfra og nedefter. Foucault søger ikke at finde ud af hvem der har magten, men en forståelse af hvad magt er. Mere præcist undersøger han konkrete magtrelationer. Det er en opadstigende magtanalyse, der tager udgangspunkt i analysen af konkrete relationer mellem mennesker i deres mangfoldighed. Magten har en relationel karakter, som angiver et komplekst samspil mellem ulige og stadig vekslende styrkeforhold, hvor nogle handlinger og praksisser modificerer og strukturerer andre handlinger og praksisser. Magten er derfor decentral, den danner et fintmasket, uopløseligt net. Magtudøvelsen opererer i detaljen. Det som har betydning, det som umyndiggør, former og omformer, tilpasser og normaliserer mennesker i de mest individuelle og intime detaljer er den mikromagt, som udøves i små portioner overalt i samfundet. Magt producerer sjæle med normer, ideer og viden, og den producerer legemer, der agerer i overensstemmelse med disse sjæle. Magtkampe drejer sig om at definere hvad der er sandheden. Magtteknikkerne retter sig mod formningen af individets selvopfattelse og handlingsmønstre og dermed også mod hele samfundets normgrundlag.

annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay