Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Definition af kontingens

Skrevet d. 02.01.2006 af KristianKarlson
Hej,

Jeg sidder og roder med kontingensbegrebet: Er der nogen, der kan komme en definition (og gerne litteraturhenvisning) af begrebet.

Jeg ved, at Luhmann taler om det, som "det, at noget kunne have været anderledes", altså at noget er tilfældigt men nødvendigt (hvorfor begrebet netop adskiller sig fra tilfældighed).

Kom også gerne med illustrative eksempler.

Mvh. Kristian
Skrevet d. 02.01.2006 af CHellersgaard
Hej Kristian

Dette svar er kontigent; det kunne være anderledes men blev det ikke - på den måde blev det lidt ligesom luhmanns teori...

Sådan er der så meget der er, derfor bliver man (her menes der: jeg) ikke meget klogere af at vide en masse om kontigens. Hvis man finder ud af noget er kontigent (altså er, men kunne være anderledes, dog på en så lidt tilfældigt måde, at det ikke er tilfældigt), hvad har man så fundet ud af og gør det nogen forskel på, hvordan mennesker (undskyld, Luhmann: systemer) forholder sig til det på.

Hilsen
Christoph (navn, kunne have været anderledes; altså kontigent. Men chancen for at mine forældre havde taget Søren er nok større end sdhUiotfr eller iOvreauængF)

PS: der bør bemærkes, at jeg ikke er kyndig udi luhmann (man kunne sige min udlægning er kontigent)
Skrevet d. 02.01.2006 af KristianKarlson
Hej Christoph,

Tak for det illustrative svar ;)
Godt det ikke belv ISJDLÆASJDÆLASKDSÆMÆLSKMDLÆASKD, men Christoph (og at belv ikke blev blev, men belv).

Jeg er dog ikke så meget interesseret i lige netop Luhmann her. Årsagen skal findes i, at jeg igen og igen støder på begrebet i forskellige ikke-luhmannianske sammenhænge, hvorfor det ville være interessant at få det mere præcist defineret.

Kan det have noget at gøre med, at man vil ud over en eller form for (strukturel) determinisme - fx i form af en evolutionistisk biologisme - eller i det hele taget en eller form for essentialisme - el.lign.? Det er bare et gæt...

/Kristian
Skrevet d. 02.01.2006 af Lars
Kan det have noget at gøre med, at man vil ud over en eller form for (strukturel) determinisme - fx i form af en evolutionistisk biologisme - eller i det hele taget en eller form for essentialisme - el.lign.? Det er bare et gæt...


Ja. Det synes jeg bestemt er et lødigt bud.
Skrevet d. 02.01.2006 af CHellersgaard
Hej

Vil egentlig godt slutte mig til lars: et god bud.
Kontingens er vel, når man egentlig opgiver at sige mere om noget end, at det ikke er fuldstændigt determineret, fx biologisk. Derudover ønsker man også at bevæge sig udover den vulgære socialkonstruktivisme (eller: fejlfortolkninger af samme) ved at holde fast i at tingende kan have en sammenhæng med virkeligheden udover sproget/systemet/magten. Altså at nogle konstruktioner kan være bedre (og hermed tættere på virkeligheden derude) end andre.
Men igen bliver det drilske spørgsmål om kontingensbegrebet ikke er et ikke-svar. For nu er det vel de færreste ting (indenfor sociologien) der er 100 % determinerede eller 100 % tilfældige, selvom henholdsvis kapitallogikere og kultursociologer har travlt med at vise henholdsvis determinismen og tilfældigheden.

Christoph
Skrevet d. 03.01.2006 af Albrechtsen
Hej Kristian

Kontingensbegrebet dukker gerne op i diskussioner om relativisme og pluralisme. Der er mere at vælge imellem. I bogen "Sociale systemer" skriver Luhmann: "Kompleksitet...betyder selektionstvang, selektionstvang beyder kontingens, og kontingens betyder risiko. Ethvert komplekst forhold beror på en selektion af relationerne mellem dets elementer, som det benytter for at konstituere og opretholde sig selv. Selektionen placerer og kvalificerer elementerne, selv om andre relationer mellem disse elementer ville være mulig. Dette, at `også noget andet kunne være muligt`, betegner vi me den traditionsrige term kontingens. Den henviser samtidig til muligheden for ikke at ramme den mest gunstige udformning" (Luhmann, 2000, s.62).....blot for at nævne i hvilken sammenhæng kontingensbegrebet skal forstås ifølge netop Luhmann.

Er du frisk på at læse noget tysk litteratur som beskæftiger sig med kontingensproblematikken er den Luhmann-inspirerede Clam (2004) eller den Foucault-inspirerede Ricken (1999) en mulighed.

Richard Rorty (1991) har også beskæftiget sig hermed.

Mvh.

Litt.
Clam, Jean (2004): Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. UVK.
Luhmann, Niklas (2000): Sociale Systemer. Hans Reitzel.
Ricken, Norbert (1999): Subjektivität und Kontingenz. Könighausen & Neumann.
Rorty, Richard (1991): Kontiingens, ironi og solidaritet. Modtryk.
Skrevet d. 03.01.2006 af KristianKarlson
Tak for et rigtigt godt svar. Sidder netop med Rorty (godt nok en anden tekst) og med Ernesto Laclau.

Mvh. Kristian
Skrevet d. 03.01.2006 af Ncw
Jeg synes måske ikke, kontingens-begrebet er så mystisk: Det påpeger blot, at noget er, men at det ikke er med nødvendighed (dvs. lovmæssighed). Og det er jo netop en pointe i meget nutidig filosofi og sociologi; man kan med en vis ret tale om en dekonstruktivistisk tid.

Og Christophs pointe er også vigtig - alt er ikke lige sandsynligt!

Nils
Skrevet d. 04.01.2006 af Baloo
Jeg synes måske at kontingensbegrebet er så mystisk.....det påpeger ikke BLOT at noget er, og er uden nødvendighed....det indeholder flere niveauer: Det påpeger samtidigt at ting er i forhold til deres omgivelser, og deres omgivelsers mulige fremtid!! Ting tager form efter beredskabsplaner (Contingency-plans)....begrebet indeholder altså en funktionel sammenhæng mellem "ting" og omgivelsers fremtid...

Jeg roder ganske som Karlsson og taler ej i sandheder...men kontingens er ikke udelukkende lig med tilfældig, og mystisk er ikke lig med komplekst!!

:-)

Baloo
Skrevet d. 04.01.2006 af Ncw
@ Baloo:

Jeg forvirres... Mener du, at der i begrebet om kontingens ligger, at forholdet mellem tingen (systemet/enheden eller hvad man kan sige) og dens omgivelser er indrettet på en særlig måde? I det hele taget forstår jeg ikke, om du kun mener kontingens i systemteoretisk sammenhæng, eller helt generelt? Og nu hvor jeg er i gang - hvordan er det lige, fremtidsdimensionen kommer ind?

Håber, du vil uddybe!

Nils
Skrevet d. 04.01.2006 af Baloo
Din forvirring glæder mig! :-) i virkeligheden var det vel målet med mit indlæg...bliver altid motiveret når et indlæg indeholder ordene "blot" og "jo" ....

Bare ærgerligt så, at jeg kun har beskæftiget mig meget lidt med kontingensbegrebet, og det mest af alt i systemteoretisk sammenhæng...og der er det også forkert at tale om en "funktionel" sammenhæng i øvrigt!

Uden at der skal gå for meget kløveri i det, så er det,som jeg synes du manglede i din "selvfølgelige" udlægning af det ikke så mystiske begreb kontingens, at der måske er et lag bagved "der-er-andre-muligheder" og "kompleksiteten-og-tilfældighederne-umuliggør-lovmæssigheder"....et lag hvori "tingen" er betinget af de mange og uigennemskuelige muligheder! i det at kontingens bliver "håndteret" ligger det forhold at omverdenen virker på "tingen"....måske er mit perspektiv for snævert og for meget i den systemteoretiske lejr...

...men jeg må spørge hvad det er, der "jo netop er en pointe i meget nutidig filosofi og sociologi"? min mening er 1) at "pointen" er mere end at "noget er, men at det ikke er af nødvendighed" og 2) at dette "mere" vil være at finde i en særlig forståelse af forholdet mellem ting og omgivelser....nemlig at omgivelser betinger tingen eller i en anden udgave, at viden om omgivelsernes uforudsigelighed betinger tingen....

Kan du uddybe?

Med venlig hilsen

Thomas
Skrevet d. 04.01.2006 af Baloo
og fremtidsperspektivet?...du medgiver den røde baron at ikke alt er lige sandsynligt...hvorfor er det interessant og vigtigt?
Skrevet d. 04.01.2006 af CHellersgaard
Hej Alle

Jeg er stadig forvirret. Siger man noget, hvis man siger et fænomen er kontingent - er det ikke i systemteoretisk optik et ikke-svar? Er der nogle eksempler på (sociale) fænomener, der ikke er kontingente? (her ser vi bort fra idéen om intelligent design (ikke IKEAs, men de kristne fundamentalisters)

Kan jeg ikke se skoven for bare træer, eller har kontingensbegrebet ikke noget tøj på?

Christoph
Skrevet d. 04.01.2006 af Baloo
Jeg blev helt usikker på om jeg måske var blevet sprogligt forvirret...nu er jeg kommet hjem og har slået lidt op....og måske er det tilfældet? Ville være rart med en ekspert til at fortælle om kontingens har mistet sin latinske oprindelige betydning af at angå og berøre? Jeg har nogen gange svært ved at putte det på dansk, og Oxfords Dictionary udtrykker også det jeg forsøgte at sige tidligere....spørgsmålet er nu om der er tale om et ord med to betydninger eller om de følges ad....jeg har indtil nu troet det sidste...


Contingency: n. Uncertainty of occurence; chance occurence; thing that may happen at later time (~plan, to take account of such); thing dependent on an uncertain event; thing incident to another; incidental expence etc
Contingent: a.& n. 1. a. of uncertain occurrence; fortuitous; incidental to; true only under existing or specified conditions; nonessential; conditional; 2. noget med tropper I en hær…

Men i den danske fremmedordbog er kun den ene del af contingency med:

Kontingens: -en (se flgd ord) filos. psyk. Tilfældighed (mods. nødvendighed); vilkårlighed;
Heraf Kontingent: adj. ikke (logisk) nødvendig; tilfældig; vilkårlig; ubestemt; uforudsigelig

(opr. Lat contingere berøre; angå)
Skrevet d. 05.01.2006 af KristianKarlson
Hej Thomas,

Måske kan man sammenfatte "kontingens" i to dine sætninger fra ordbogen:

"thing dependent on an uncertain event" og "true only under existing or specified conditions".

Blot et bud. Vil dog mene, at man ikke kan oversætte det med "tilfældig" - da tilfældighed ikke har nogen årsag. Nudansk Ordbog siger om tilfældig: "som ikke er bestemt af nogen form for vilje el. lov". Kontingensen er netop bestemt af "et eller andet" (i.e. har en årsag) - hvad årsagen er kan man ikke determinere (da den vel i og for sig er kontingent. hehe). På den måde er det måske retrospektivt bedre at snakke om "kontingenskæder", når man nu ser tilbage på et givent hændelsesforløb: Dette forløb er ikke forløbet forudsigeligt, men har diskontinuiteter (eller hvad man nu vil kalde det), som ikke er nogen "logisk årsag, men stadig en årsag" til en given hændelse i forløbet.

Hmmm. Måske er det sådan man kan forestille sig det?

Mvh. Kristian
Skrevet d. 05.01.2006 af Baloo
Ja, det kan vi godt blive enige om! Altså er kontingens betegnende for en situation hvor en ting er uforudsigelig eller tilfældig fordi den er afhængig af (eller underordnet) en anden / andre uforudsigelige og tilfældige begivenheder....måske? det siger vi! og så kan vi koncentrere os om frihed i stedet!

Thomas
Skrevet d. 05.01.2006 af Baloo
@Christoph

Hvis vi gi`r begrebet tøj på, så er dit svar ovenfor kun kontingent hvis du anlægger et meget bestemt syn på hvordan du er nået frem til det (ingen lovmæssighed eller rationel begrundelse!) ... dit navn er heller ikke kontingent bare fordi det kunne ha` været anderledes...kun hvis du mener at det er umuligt at spore det tilbage igennem en serie af navnevalg eller navnetraditioner...(din morfar hed Christoph og din mor elskede ham meget højt og hun havde mest at sige i forbindelse med dit navn osv....)...

Altså mener jeg at man ved at bruge kontingens i en bestemt sammenhæng siger en hel del...du melder f. eks. ud at du mener at navnevalg er kontingente...altså umulige at tilskrive en hvis lovmæssighed...det kan være, men der skulle meget gerne være sociale fænomener, der ikke er kontingente...
Skrevet d. 05.01.2006 af CHellersgaard
Er kontingens så ikke bare, at vi opgiver? At vi ikke kan lokalisere begrundelsen, der derfor er kontingent?
Skrevet d. 05.01.2006 af Baloo
ikke nødvendigvis opgiver....altså så tager man den derfra: hvad betyder det for vores sammenhæng at den er præget af kontingens? det er vel interessant at mennesker forudser, beregner og forbereder sig på mulige situationer, hvis man samtidig mener at en sådan beregning er umulig....

vi læste i organisationssociologi et uddrag fra skrevet af M. Knudsen om "Forskydninger-Kontingenshåndtering i moderniseringen af et amtskommunalt sundhedsvæsen"...uden at den er helt frisk i erindringen, så analyserede han beslutningerne om en organisations struktur som værende styret af behovet for at håndtere kontingens (håber jeg)! Han forsøgte at vise at måden beslutninger kommunikeres på har til formål at enten forskyde eller på anden måde "skjule" kontingens...

Det er ikke at opgive (som sociolog), for så bliver projektet at finde de sammenhænge hvor mennesker opretholder en følelse af kontrol over det kontingente, og derefter at blotlægge de mekanismer der virker til en sådan sikkerhed...altså hvordan og hvorfor holder vi os selv for nar?
Skrevet d. 05.01.2006 af Kia
Kontingens er et ord, som betyder `vilkårlig`, `tilfældig`, `foranderlig` - brug en ordbog som henvisning, hvis det er... Hvor mange sociologer skal der til for at betydningsfaslægge et ord?
Skrevet d. 05.01.2006 af Baloo
årh ja!
Skrevet d. 05.01.2006 af Baloo
et svar på Christophs undren om hvorvidt kontingens er et ikke-svar på en sociologisk problemstilling....Har du læst tråden Kia eller bare hoppet til bunden? der findes jo netop mere i en Engelsk ordbog end de tre du nævner...er det ligegyldigt eller vigtigt? Sociologer betydningsfastlægger ikke ord, men vi kan da nemt bruge dem forkert eller uden grund (det samme som forkert!!)
Skrevet d. 05.01.2006 af CHellersgaard
@baloo

Tak for hjælpen. Jeg er blevet væsentligt mere klar over, hvad kontigens betyder. Men vi er vel også kommet frem til, at det ikke er kontigens i sig selv, der er interessant; men om aktører opfatter/forstår noget som kontingent og hvad de i praksis gør ift. denne kontingens,at begrebet sociologiske relevans findes?

Christoph
Skrevet d. 05.01.2006 af Albrechtsen
Efter denne lange redegørelse for en ordbogsdefinition af "kontingens", ser det ud til, at kompromisset lyder, at kontingens er negationen af nødvendighed og umulighed. En forståelsesmæssig afklaring kan man også komme frem til ved at betragte begrebet - som Luhmann gør - i forhold til andre begreber såsom kompleksitet, selektionstvang og risiko. Jeg vil såmænd blot tilføje, at der også tales om "dobbelt kontingens" i sociologien, som er et begreb man finder hos Parsons (og senere Luhmann).

Mvh.
Skrevet d. 05.01.2006 af Kia
Må man nu ikke spille smart mere... (hehe). ; )
Faktisk har jeg læst hele tråden. Var dog tæt på at opgive den - ikke fordi jeg synes, at diskussionen er indholdsløs, dum eller ligegyldig, men fordi jeg synes at tingene blev gjort mere indviklede end nødvendigt i forhold til Kristians oprindelige spørgsmål. Og derfor min sociolog-vittighed. Begrebets anstengelse!

Som jeg ser det, er kontingens et `nøglebegreb` (hvis man kan tale om et sådant overhovedet) indenfor den poststrukturalistiske og konstruktivistiske tænkning - og har sat et tydeligt fodaftryk i det meste nye samfundsteori. Det er erkendelsen af at der ikke findes en Sandhed, men blot diksursive aflejringer, ikke nogen fast kerne, ikke nogen nødvendighed i samfundsudviklingen, ikke nogen objektive grænser for mulighedsrummet.
Kontingens er ikke en banal pointe eller nødvendigvis let at begribe - men dets dybde ligger for mig at se ikke i begrebsgynmastik udi betydningen, men derimod i erkendelsen af det sociales vilkårlighed og de radikale konklusioner i forhold til samfundssystemer, forandring, fornuft, køn, verdensopfattelse. At tænke tanken om altings vilkårlighed er det mindst banale og mest intellektuelt krævende ved kontingensbegrebet.

De fleste teoretikere (som jeg har læst) anvender kontingens som en slags ontologisk grundpræmis (bruger her begrebet selvom en poststrukturalistisk pointe (bl.a hos Butler) er, at ontologi ikke findes!). At tingene overhovedet ikke foregår tilfældigt i den levede virkelighed, at mulighedsrummet ikke er uendeligt, og at man ikke engang behøver at være sociolog for at opdage, at der eksisterer en vis grad af strukturel bundethed, det er for såvidt en anden sag. Det er bestemt en meget vigtig sag, og det er bestemt også en sag der bliver taget meget grundigt fat på hos såvel selvsamme poststrukturalister som hos andre socialteoretikere. Begrundelserne er forskellige - habitus, ideologi, interpellation, patriarkalsk og vestligt herredømme, diskurser, systemer - og for mig at se er denne diskussion mere relevant, hvilket Christoph vist også pointerer/opsummerer i sit sidste indlæg.

-Kia
Skrevet d. 05.01.2006 af Baloo
og jeg er helt enig!! .....men...nej, det er gas!!! Tak for afslutningen Kia!!!
Skrevet d. 06.01.2006 af KristianKarlson
Hej,

Jeg har indirekte prøvet at udrede kontingens-begrebet i en anden tråd. "Prøv den" - også selvom det er et utrolig langt indlæg: http://www.sociologiskforum.dk/forum.vis.asp?id=176&svar=17 .

/Kristian
Skrevet d. 14.04.2009 af Torak
Jeg har forsøgt at samle trådende i tråden, da jeg selv vil forsøge at teoretisere/problematisere fænomenet serendipitet ud fra begrebet kontingens.

Jeg er et interessant mix som i meget gerne må komme med input til. I første omgang handler det om ovenstående definition af kontingens.

Jeg mener at være stødt på en distinktion i forholdet imellem kontingens og årsag. 1) at kontingens er uden årsag og lovmæssigheder. Vs. 2) kontingens er ikke ligesom tilfældigheden, da kontingens har en årsag, der blot er kontingent selv og dermed umulig at spore oprindelsen af.

Opsamling af tråden, som meget gerne må kritiseres og rettes på, hvis det føles nødvendigt:

Når noget er kontingent kunne det være anderledes, men blev det ikke. Et fænomens væren er ikke bestemt, der er ingen lovmæssighed eller nødvendighed, alt kunne være anderledes. Kontingens forudsætter at "Der-er-andre-muligheder" og "kompleksiteten-og-tilfældighederne-umuliggør-lovmæssigheder".
Kontingens er ikke tilfældig, men har en årsag, hvad årsagen er, kan man ikke determinere, da den også er kontingent. Derfor består kontingens af uigennemskuelige kontingenskæder uden nogen logisk eller rationel oprindelse. Sagt på en anden måde er det kontingente fænomen uden logisk årsag, dog med årsag? (eller hvad?)
Et fænomen er samtidig i forhold til dets omgivelser, de danner forudsætning fænomenets kontingente udformning, dog er et fænomen ikke kontingent bare fordi det kunne være anderledes. Fænomenets oprindelse må være umuligt at spore igennem en serie kontingente fænomener. Kontingens er erkendelsen af at der ikke findes en Sandhed, at der ikke nogen fast kerne, af ingen nødvendighed og intet objekt.

Mvh Rolf
Skrevet d. 15.04.2009 af Skovdal Albrechtsen
Når du forsøger at problematisere fænomenet serendipitet, så gætter jeg på, at du bl.a. trækker på Merton & Barbers bog The travels and adventures of serendipity? Begrebet selv skulle tilsyneladende have sin oprindelse i et brev skrevet af Horace Walpole til en god ven i 1754, for at beskrive et heldigt fund. (Det er også den information man får, når man tjekker det på Wikipedia, hvor man også får at vide, at det betyder:"the effect by which one accidentally discovers something fortunate, especially while looking for something else entirely"). Det ved du nok, men andre som læser dit indlæg, gør det ikke nødvendigvis, men det er bestemt heller ikke umuligt, at de ved det. Jeg føler det ikke nødvendigt, at rette på eller kritisere opsamlingen. Men hvorfor beskrive det mere uklart, når andre har beskrevet det med større klarhed? Hvorfor ikke bare citere Luhmann (eller en anden), hvis det er Luhmanns brug (eller en andens brug) af kontingensbegrebet, der benyttes i problematiseringen af fænomenet serendipitet? Tag en beslutning og gå så derefter til det sjove i at besvare spørgsmålet om det er kontingens ,der gør serendipitet muligt. Du kunne selvfølgelig også vælge at gøre noget andet.
Skrevet d. 18.04.2009 af Sørland
Luhmann trækker først og fremmest på kontingens i religionssociologien; religion er mao det subsystem som forholder sig til de grundspørgsmål, de andre systemer ikke kan give sikre svar på.

Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1. Auflage 2002
Skrevet d. 17.12.2009 af Rullemarie
:"the effect by which one accidentally discovers something fortunate, especially while looking for something else entirely").

tak for tråd..

kan man bruge ordet i en sammenhæng
hvor formålet med voksen undervisning er tænkt som en mulighed for at bane veje, til " socialt bedre liv "
-hvor det at genetablere relationer med verden og sig selv efter sygdom misbrug, eller anden social deroute (som det vel må gå under?) er det vigtigste.
og det faglige aspekt undervisningen er sekundært
Mvh
mhh
helle:-)

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay