Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Perspektivering og konklusion

Skrevet d. 15.11.2005 af Søren holm
Jeg er ved at skrive en 5 sider opgave i videnskabsteori og pædagogik.
Jeg mangler kun konklusion og perspektivering. Jeg er blot lidt i tvivl om hvad de skal indeholde og hvad forskellen er på disse.
Vær sød og svar
Søren
Skrevet d. 15.11.2005 af Lars
Ganske kort: en konklusion svarer på din problemstilling og en perspektivering forsøger at give et bud på, hvad der ellers kunne være af spændende aspekter inden for rammerne af problemstillingen.

Nogle har endvidere en opfattelse af, at en konklusion aldrig må indeholde noget nyt, men kun må summere pointer op fra selve opgavens argumentation.

hilsen
Lars
Skrevet d. 15.11.2005 af Johanneibi
Ganske langt:

Konklusionen danner, sammen med indledning og problemformulering, rammen om opgaven. Den kan bestå af en opsummering og sammenfatning af, hvad der er undersøgt i opgave, og hvordan det er undersøgt.

Det kunne for eksempel være en kort præsentation af, hvad undersøgelsen har fundet frem til, dels på baggrund af den valgte teori og metode, dels på baggrund af opgavens analyse og diskussion.

Konklusionen skal indeholde en vurdering af:
Hvad undersøgelsen har fundet frem til, og hvilke betingelser de fund hviler på.
I hvilken grad du formålet med opgaven er opfyldt.
Hvilken betydning metoden og den valgte teori har haft i belysningen af problemformuleringen og for indfrielsen af opgavens formål.
Hvad undersøgelsens resultater kan bruges til.
Hvilke begrænsninger der er i resultaterne.


En perspektivering er en form for handleanvisning, hvor der overfor læseren påpeges, hvad der bør, kan eller skal gøres i fortsættelse af resultaterne af undersøgelsen. Her gøres opmærksom på, hvordan det, der er fundet ud af, kan have betydning og konsekvens i andre sammenhænge. Det er derfor vigtigt, at der redegøres for:
Hvad det er for nogle resultater, konklusioner eller vurderinger, der skal perspektiveres.
Hvad der mangler at blive undersøgt set i lyset af den nye viden, der er produceret.

Hensigten med dette afsnit er altså dels at pege på nye synsvinkler i forlængelse af det, der er fundet frem til, dels kort at give et bud på, hvordan de eventuelt kan belyses ved andre.

mvh
Johanne

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay