Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Diskurs

I Foucaults optik udgør en diskurs mængden af de faktisk fremsatte udsagn.

Diskurs skal forstås som et element i diskursanalysen.

Diskursanalysen består af følgende elementer:

- Diskurs
mængden af faktisk fremsatte udsagn

- Udsagn
Diskursens mindste enhed

- Diskurs formation
Et regelsystem, der virker styrende for, hvilke udsagn, der kan fremsættes på et givent tidspunkt, i en given sammenhæng og af hvem: "Enhver tale er en tale i en bestemt diskurs påhæftet bestemte regler for acceptabilitet."
Diskursens regelsystem giver bestemte talepositioner (fx lægen eller psykologen) autoritet til at udsige 'sande' udsagn og udelukker andre mulige talepositioner.

Diskursanalysens praktiske perspektiv er at undersøge hvordan den diskursive praksis skaber objekter, etablerer subjektpositioner og aktiverer og forbinder bestemte begreber.

(Frit efter undervisning m. Kaspar Villadsen)

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay