Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Samvariation

En samvariation mellem to variable X og Y kan være både kausal og ikke-kausal. Et eksempel på en formodet kausalitet kunne fx formuleres som en a priori forventning om, at der vil være en samvariation mellem antallet af stærkt overvægtige personer i en given aldersgruppe og forekomsten af diabetes 2 blandt disse personer. A priori forventningen kunne fx basere sig på tidligere lægefaglige arbejder, undersøgelser osv. Der kan tilsvarende findes adskillige dataserier, hvor man fx kan konkludere, at der er en samvariation mellem X og Y beregningsmæssigt, men hvor der ikke a priori er nogen grund til at formode at sammenhængen er kausal. Det kunne fx vise sig, at salget af biler hos en Toyota-forhandler i Frederikshavn over en given tidshorisont varierer perfekt med salget af rundstykker hos en given bager på Strøget i København. Her må man dog uden videre kunne slutte, at samvariationen må siges at være tilfældig og dermed ikke være udtryk for et kausalforhold.