Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Konsensusperspektiv

konsensus af latin consensus (samme mening): Udtryk, der især anvendes i politologien om forskellige gruppers (partiers) stræben efter enig. Konsensusperspektiv betegner dels en forskningsretning, der påpeger det ønskværdige i at opnå enighed, dels et ontologisk standpunkt, at udvikling (fremskridt) opstår gennem kontinuitet. Se i øvrigt konfliktperspektiv