Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Lorentz-kurven

L. estimerer spredningen i et grupperet datasæt, fx. kvartiler eller deciler. Benyttes i samfundsvidenskaben til at estimere indkomstfordelingen. Se (for en kort introduktion): Steen Just (2000): Statistiketik, Samfundslitteratur, s. 75-79