Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Luhmann

Den tyske professor i sociologi Niklas Luhmann (1927-1998), skabte med sin systemteori en universel teori, hvis iagttagelsesmetoder bl.a. gør det muligt at fastlægge sociale forståelser og systemer.

Luhmann opererer ud fra et konstruktivistisk perspektiv og tager derfor afstand fra at der forekommer årsag/virknings forhold, og hævder at der ikke findes én endegyldig sandhed.

Ifølge Luhmann er her tale om subjektive valg og prioriteringer, som afhænger af øjnene der ser.
I forhold til Luhmann er det vigtigt at individet er sig bevidst, om at en iagttagelse altid er individuel – dvs. at ”en iagttager kan ikke se, hvad han ikke kan se.” – og at man i enhver iagttagelse altid vil skelne imellem det aktuelle (det man har fokus på) og det potentielle (det man ikke tillægger betydning). Alle iagttagelser fremstår derfor som komplekse, idet man antager mere end to synsvinkler og at det altid er op til den enkelte at anlægge et perspektiv ud fra dets egen skelnen mellem det aktuelle og det potentielle – en iagttagelse vil ifølge Luhmann derfor altid være kontingens, da noget er valgt, andet er fravalgt, men der kunne have været valgt anderledes!
”… ’jeg ser noget, som du ikke ser’ til ’jeg ser, at jeg ikke selv kan se alt, når jeg ser, noget du ikke ser’.” (N. Luhmann)

annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay