Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Skalatype

Klassifikationsvariable.
1) En nominalskala består af klassifikation eller sortering af data, hvor de forskellige kategorier udelukker hinanden. Køn er netop en sådan nominel kategori. At være "mand" udelukker identiteten "kvinde". En af konsekvenserne heraf er, at det ikke lader sig gøre at finde et gennemsnit af "mand" og "kvinde" .

2) En anden type klassifikationsvariable kaldes ordinale, fordi de har den egenskab, at de mulige udfald ordner sig i kategorier efter rang eller status. Inddelinger af befolkningen efter uddannelsens længde og art er eksempler på sådanne variable, hvorfor den skala, som udtrykker sammenhængene mellem disse kaldes en ordinalskala.

3) nulpunktsskalaer eller ratioskalaer omfatter variable, der starter ved nul og principielt er ubegrænset opad. Alder, højde og vægt er eksempler på variable, der er ordnede på nulpunktsskalaer. Forskellen mellem denne inddeling og den ordinale er, at der kan beregnes et gennemsnit (middelværdi) af populationen eller stikprøven. Desuden kan de indbyrdes sammenhænge opgøres som forholdstal, fx. "Sven er dobbelt så gammel som Jens" eller "Henrik vejer 20% mere end Kurt". I praksis foretager statistikeren en endelig afgrænsning af fx "alder" ved en given værdi.

Skalatyperne, som oprindelig er udviklet af psykologen S. S. Stevens, benyttes til at afklare, om de værdier, der er registrerede i datamaterialet, svarer til den oprindelige observation.

Reference: Svend Kreiner(1999): Statistisk Problemløsning, præmisser, teknik og analyse, DJØF forlag

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay