Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Giddens

(f. 1938), brit. G. har siden 1970’erne været en fremtrædende bidragyder til udviklingen af sociologisk teori samt analyser af det moderne samfund. I 1970’erne udgav G. en række bøger med diskussioner af klassisk og nyere sociologisk teori og socialfilosofi. Særligt vigtige er New Rules of Sociological Methods (1976) og Central Problems in Social Theory (1979). I en gennemgang og diskussion af forskellige videnskabsteoretiske og -filosofiske positioner herunder hermeneutik, positivisme og post-positivisme fremsættes ideen om dobbelthermeneutikken. Inden for samfundsvidenskaben er der tale om en dobbelthermeneutik, da forskeren observerer og fortolker en virkelighed, som allerede er tolket af de lægpersoner, der selv udgør forskerens genstand. Samfundsvidenskabens forståelse af samfundet indebærer dermed forståelse af samfundet, hvor lægpersonen tolker sine handlinger og forskeren tolker lægpersonens tolkning af sine handlinger. G. udvikler endvidere sin såkaldte strukturationsteori som et forsøg på at overskride nogle af samfundsteoriens klassiske modsætninger mellem individ-samfund og mellem mikro- og makrosociologi. Strukturationsteorien, bl.a. beskrevet i The Constitution of Society (1984), sammentænker forholdet mellem det handlende individ og de samfundsmæssige institutioner og strukturer. Teorien påpeger, at samfundsstrukturer både skal ses som midlet til og resultatet af individers handlinger. I 1990’erne har G. foretaget en samtidsdiagnose, der både analyserer det særegne ved det moderne samfunds institutioner og de specifikke kendetegn ved det moderne menneske, fx identitet og særlige fælleskabsformer. Ligeledes er Giddens i 1990’erne blevet politisk engageret i England og deltager i en af partiet New Labours ’tænketanke’.

Da.udg.: Intimitetens forandring, 1994; Sociologi - en kort, men kritisk introduktion, 1995; Modernitetens konsekvenser, 1995; Modernitet og Selvidentitet, 1996; Den tredje vej: socialdemokratismens fornyelse, 1999; En løbsk verden, 2000.

Litt.: Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens – en introduktion til en samfundsteoretiker, 2001.

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay