Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

Fordisme

Fordisme (opkaldt efter bilfabrikanten Henry Ford)
- Masseproduktion af homogene produkter
- Ufleksibel teknologi (f.eks. samlebånd)
- Standardiserede arbejdsrutiner (Taylor)
- Produktivitet sikres gennem storproduktion og "deskilling" (der kræves få færdigheder)
- Arbejderen er massearbejder
- Masse-fagforeninger med kollektive overenskomstforhandlinger
- Masseforbrug og massekultur
- Centraliseret velfærdsstat

Post-fordisme (betegner, at vi befinder os i en ny og anderledes periode)
- Specialiserede produkter
- Mindre og mere fleksible produktionssystemer
- Nye teknologier som muliggør specialiseret produktion
- Arbejdere må være mere uddannede, mere ansvarsfulde og mere selvstyrende
- Kontrol med produktionen må være mere raffineret
- Firmabureaukratier må nedbrydes
- Bureaukratiske fagforeninger optræder klodset og utilfredsstillende
- Decentrale forhandlinger afløser de kollektive overenskomster
- Arbejdere bliver individualiserede som mennesker med forskellige behov, livsstil, kultur osv.
- Den centraliserede velfærdsstat kommer under pres

kilde: http://ulydighed.dk/escape%20faculty/studiekreds/Studiekreds%202.htm

annonce

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay