Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Kovarians

Kovarians: σxy = Cov(X,Y) = E [ ((X – E(X)) (Y – E(Y)) ]

Kovariansen mellem to variable X og Y er defineret som produktet af X og Y, når disse måles som afvigelser omkring deres forventede (E=expected) gennemsnit. Kovariansen er et mål for den lineære sammenhæng mellem X og Y. Sammenhængen behøver dog ikke at involvere en implicit kausalitet/årsagssammenhæng.

Et eksempel på en kovarians mellem to variable uden kausalitet kunne fx fremkomme, hvis man tager udgangspunkt i en observeret medicinsk tidsserie i Afrika i forrige århundrede. Her ville man evt. kunne finde en høj kovarians mellem antallet af læger i en given region og det tilhørende antal sygdomstilfælde i samme region – men det ville umiddelbart være forkert uden videre at slutte, at tilstedeværelsen af læger i regionen automatisk er forårsaget af sygdomsspredningen.

annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay