Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Symbolsk vold

Et begreb der knyttes til den franske sociolog Pierre Bourdieu, og i særlig grad dennes teorier om reproduktion i uddannelsessystemet.
Symbolsk vold betegner voldsudøvelse, der ikke anerkendes som vold. Hermed er virkningen af symbolsk vold ifølge Bourdieu at forskellige dominans-, udnyttelses- og undertrykkelsesforhold skjules. Symbolsk vold er derved magt- og voldsmekanismer, der har til formål at opretholde de eksisterende magt- og dominansstrukturer i samfundet – dvs. den eksisterende sociale orden.
I sin uddannelsessociologi forsøger Bourdieu at vise at der foregår en systematisk diskriminering af børn og unge, der er født ind i en bestemt social position (i særdeleshed børn og unge fra arbejderklassen), og at denne diskriminering ikke blot ikke genkendes som diskriminering, men også accepteres som legitim og naturlig af alle parter. Det skyldes den symbolske karakter af volds- og magtudøvelsen: Uddannelsessystemet hævder at have indført et meritokrati, hvor individuelle færdigheder og begavelse er afgørende for succes, men i virkeligheden dækker dette over uddannelsessystemets egentlige mekanisme og funktion: at den kulturelle kapital nedarves og på den måde frasorter de ”uegnede” og sikrer de ”retmæssige arvinger” de dominerende magtpositioner i samfundet. På denne måde bliver uddannelsessystemet ifølge Bourdieu det centrale redskab for magtudøvelse, hvorigennem de dominerende klasser sikrer opretholdelsen af klassestrukturen, med dens sociale uligheder og magtpositioner.

annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay