Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Autopoiesis

Et yderst komplekst begreb, der inden for sociologien er taget op af Niklas Luhmann (1927-1998). Centralt for Luhmanns sociologi om kommunikation, iagttagelse/distinktion, selvreference, sociale systemer, funktionel uddifferentiering, samfundsevolution mm. - for den generelle forståelse af hans systemteori som helhed.

Idéen er hentet fra biologien (inspireret af Humberto Maturana og Francisco Varela) hvor man ser på forholdet mellem celler og miljø. Mere præcist mener de, at de molekylære bestanddele af en organisk celle er inkorporeret i et netværk af integrerede komponenter på en sådan måde, at de hele tiden ved hjælp af deres organisering frembringer (poiesis) og opretholder det netværk, gennem hvilket de netop selv (auto) bliver frembragt. Man kan også på et mere generelt plan tale om "selvorganisering".

Det er denne problematik, som Luhmann i Soziale Systeme i 1984 udvikler til en almen teori om sociale systemer som selvreferentielle autopoietiske systemer, der opererer i og med iagttagelse og kommunikation. At systemerne altså er selvskabende ud fra egne resourcer, gør dem til lukkede systemer, men de kan på den anden side ikke overleve uden omverdenskontakt - derfor betinges denne lukkethed af en selektiv åbenhed.

Et socialt system dannes, når en sådan autopoietisk kommunikations-sammenhæng dukker op og gennem indskrænkning af den egnede kommunikation afgrænser sig over for en omverden. Mennesket skal ifølge Luhmann forståses som omverden til sociale systemer, der er autopoietiske ved, at de producerer og opretholder kommunikation.

Jævnfør f.eks.:
- Luhmann, Niklas (2000 [1984]), Sociale systemer. Grundrids til en almen teori, København: Hans Reitzels Forlag A/S
- Luhmann, Niklas (1997), Iagttagelse og paradoks. Essays om autopoietiske systemer, Moderne Tænkere, København: Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag A.S.
- Luhmann, Niklas, (1990), Society, Meaning, and Religion – Based on Self-Reference, Essays on self-reference, New York: Columbia University Press
sekundær:
Kneer, Georg; Armin Nassehi (1997): Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale systemer, Hans Reitzels Forlag, København, samt:
http://home16.inet.tele.dk/jesper_t/iesis.htm [Dansk Luhmann Forum], eller:
http://uk.groups.yahoo.com/group/luhmann_danish/ [Dansk Luhmann Forum]

annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay