Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Stratifikation, stigmatisering og marginalisering

Skrevet d. 18.11.2009 af Helene
Jeg trænger lige til at få skilt disse begreber og tydeliggjort deres positionering i forhold til hinanden. Hvordan forstå og anvende begreberne. Nogen der kan hjælpe?

Jeg tænker at overordnet handler det om inklusion/eksklusion.

Derudover tænker jeg at:
- stratifikation (social) primært handler om befolkningsgrupper i forbindelse med en politisk diskurs. jeg sidder med Social stratifikation af Melvin Tumin; han giver ikke nødvendigvis mel til det brød.
- marginalisering er et buzzword og rummer en herlighed af synspunkter og er i grunden ret urpæcist. sidder med "udenfor eller indenfor af Larsen og Nils Mortensen.
- stigmatiseringsbegrebet er født hos Goffmann og så er det filmen knækker lidt her: for hvordan hænger hans vinkling sammen med stratifikationstanken? og hænger de sammen?

Nogen der vil byde ind og udvide min forståelse?

vh
Helene
Skrevet d. 22.11.2009 af Helene
tjae... at diskutere med sig selv, er vel lidt lissom at ha en blog.
Never mind, måske du vil stå på, når jeg får mig tydeligtgjort.
Det handler derfor fortsat om stratifikation og dets positionering:

Erik Jørgen Hansen gør sig "[i]i sociale klasser og social ulighed[/i]" til talsmand for at debatten om "sociale klasser" (som stratifikation handler om) deler sig i to, nemlig: er debatten af betydning i det moderne samfund og dels: hvordan operationaliseres begrebet? EJH skriver i 2004, og - skriver han videre, er Ulrich Beck en af dem, der henviser begrebet til en skyggeside i sociologisk tænkning.Blandt andet, fordi der fokuseres på begrebet individualisering, og de der fokuserer på kalasseanalysen er utroværdige ifgl. Beck.

Måske derfor ingen bød ind i mit første oplæg. Vi beskæftiger os ikke med det mere. Det er sociologisk yt.Og dog.

Næste gang jeg til nu kan finde noget skriftligt om fænomenet er i 2007 i Ålborg. Hos Trond Beldo Klausen: [i]Klasser, eliter og social stratifikation[/i]. Men så har jeg bevæget mig fra den pædagogiske sociologi (hvor EJH hører til) over i den politiske sociologi.

Mit aktuelle spørgsmål er da:
hører begrebet stratifikation "kun" til i det politiske felt?
hvad eller hvilke begreber erstattes det af i det sociologiske felt?
Jeg ved det ligger i området inklusion/eksklusion, men ellers...

Nogen der vil kaste et metalys ind over dette?
Skrevet d. 22.11.2009 af Sørland
Strata betyder lag: stratifikation er altså en lagdeling. Det dækker over strukturerede forskelle i fordeling af magt og ressourcer, og er et alment sociologisk begreb.
Stigma betyder at mærke: altså at sætte mærke på bestemte sociale grupper, som en jødestjerne. Stigmatisering indebærer dermed, at nogle sociale grupper pålægges at bære et stigma, som placerer dem i den sociale rangorden. I princippet kunne et stigma også være positivt,som et adelsmærke, men normalt bruges begrebet negativt.
Marginalisering er en metafor, som henviser til om en gruppe et tæt på samfundets (magt) centrum eller står i yderkanten - marginen.

Skrevet d. 02.02.2010 af Helene
@ Sørland: tak for dit svar.
Jeg gik ikke kold på stratifikationstænkningen, har faktisk brugt det meste af efteråret 2009 på det, men jeg fik samtidig problemer med log-ind-adgang til sitet her. Derfor den lange tavshed -
Imens er opgave om "stratifikation" skrevet og jeg er et nyt sted, men dog stadig optaget af fænomenet og sprogbrugen.
Du kalder stratifikation et "alment sociologisk begreb". Det udsagn undrer mig, da jeg ikke er stødt på det før nu og har dertil haft svært ved at opstøve aktuel (dansk) forskning på feltet.
Skrevet d. 02.02.2010 af Sørland
Penguins Dictionary of Sociology har en artikel om stratifikationsbegrebet; den knytterdet til funktionalistiske teorier, som Davis & Moore og Parsons. I dansk sociologi er stratifikation knyttet til Svalastogas Social rang og Mobilitet. Den funktionalistiske stratifikationstænkning præger dansk diskurs om funktioner af social ulighed - for eksempel i begrundelsen for skattereformen. En klasseteori indebærer derimod, at stratifikation er dysfunktionel for den udbyttede del af samfundet, og at den funktionalistiske stratefikationsteori rummer en ideologisering.
Skrevet d. 02.02.2010 af Rozarin
Vi er god til stigmatisere mennesker allerede fra børnehave alderen selvom når vi arbejder med inklusion. Hvad betyder ordet inklusion og stigmatisering? Er det en der kan forklare til mig. Jeg arbejder i en daginst med inklusion men tosprogede børn blev sprogscreening på dansk og børn med særligbehov blive indstille til inkluderende plads. Hvor er vi god til at sætte mennesker i forskellige kasser altså god til kasseficcere mennesker. Hellene hvis du har bruge for fortællinger jeg har masser af dem fra virkeligheden. Der er nogen situationer man gå i komprimie med sin proffesion.

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay