Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Litteratur om ekspert-interview

Skrevet d. 29.04.2006 af KristianKarlson
Hej,

Jeg sidder med nogle ekspert-interview og vil i den forbindelse gerne høre, om nogle kender til metodelitteratur om det. Selv har jeg kun kunne skrabe to artikler frem (på hhv. tysk og engelsk). Jeg har søgt i flere timer på diverse databaser.

Så! Hvis nogen sidder inde med en tekst (typisk et kapitel i en bog), så sig gerne til.

Mvh. Kristian
Skrevet d. 30.04.2006 af Lars
Hej Kristian,

Jeg har faktisk svært ved at se, hvorfor det skulle være så frygteligt meget anderledes at interviewe en ekspert frem for så mange andre. Faktisk må det vel være en hel del nemmere at interviewe en ekspert, der er godt inde i sit stof.

Imidlertid vil der være en relativt stor fare for, at hun (eller han) taler på vegne af sin organisation (og dermed er begrænset) eller bare har fortalt den historie, hun eller han er specialiseret i at fortælle, så mange gange, at den bliver uinteressant.

Jeg kommer i tanke om, at der i Margareta Järvinen og Nanna Mik-Meyers nye bog (kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv) er et kapitel af Dorthe Staunæs & Dorte Marie Søndergaard, der hedder "Interview i en tangotid" (og faktisk også Järvinens eget kapitel 2).. Interview i en tangotid berør den magtforskydning, der opstår i interviewsituationen når forskeren ikke længere (nødvendigvis) er autoriteten.

Mvh. Lars
Skrevet d. 30.04.2006 af KristianKarlson
Hej Lars,

Den grundlæggende forskel må vel - alt afhængig af videnskabsteoretisk orientering - være karakteren af den viden, man sidder med. Ekspertviden er en særlig social konstruktion, som man så må forholde sig til. Jeg har tænkt på at få fat i noget af Arnoldi, der jo som bekendt er ekspert i eksperter, hvorfor han også må have gjort sig nogle overvejelser i forbindelse med interview af eksperter (skønt det "i princippet" må være kvalitative interview, han har udført).

Jeg er enig i, at det magtmæssige aspekt skal med - og det lyder fedt med tangotiden - den ser jeg nærmere på.

Personligt vil jeg også give dig ret i, at det ikke er så meget anderledes at interviewe en ekspert frem for så mange andre - de fleste er jo godt inde i deres stof ;) (stoffets karakter må dog siges at variere en del). Forberedelsen til interviewet, som jo altid skal være ekstensiv, skal nok være ekstrem ekstensiv, så man ikke selv bliver sat af (for mange gange). Men ellers må mange af de samme overvejelser og teknikker gøre sig gældende som i ethvert andet interview.

Men tak for referencen - kom gerne med flere :D

/Kristian
Skrevet d. 03.05.2006 af KristianKarlson
Hej,

Hvis der nu lige sidder folk, der er også arbejder med ekspertinterview, så er der her tre referencer (især den første er der noget ved):

Bogner, Alexander und Wolfgang Menz 2001: ""Deutungswissen" und Interaktion". Zu Methodologie und Methodik des theoriegenerierenden Experteninterviews" in: Soziale Welt, 52, Heft 4: 477-500.

(BOG, jeg ikke har læst): Alexander Bogner, Beate Littig & Wolfgang Menz (Hrsg.) 2002: Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung. ISBN 3-8100-3200-X. (Se: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-04/04-3-1-e.htm).

Kezar, Adrianna 2003: "Transformational Elite Interviews: Principles and Problems" in: Qualitative Inquiry, 9, no. 3: 395-415.
Skrevet d. 20.11.2006 af Sørland
Kvale sigter på livsverdensinterviews eller hverdagslivsinterviews. Ekspertinterviews er på mange måder forskellige. Informanten har højere status end intervieweren. Ekspertinterviewet sigter på at frembringe fakta om et emne. Analysen sigter ikke på at forstå informantens perspektiv men at forstå informantens forklaring.
Ligesom kunst har flere stilarter, har interviews det også - og ekspertinterviews er en helt speciel genre.
Sørlandet

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay