Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Ledelsesevaluering & udvikling

Skrevet d. 17.12.2009 af Lilje
Hej

Jeg håber meget nogen kan være behjælpelige:-)

Jeg har en stor interesse i evalueringsfænomenet, som jeg ønsker at fokusere på i mit kommende projekt. Dog er jeg usikker på, hvordan jeg kan gribe det an - og jeg har svært ved selv at finde den røde tråd. Derfor håber jeg på, at nogen her kan give lidt sparring:-)

Min plan er først at se på evalueringsfænomenet ud fra et historisk, organisationsteoretisk og samfundsmæssigt perspektiv ved at bruge Dahler-Larsen, Hanne Krogstrup, teori om HRM/New Pubic Management etc.

Ud fra dette vil jeg komme frem til de forskellige formål evaluering kan tjene (kontrol, læring), samt at evaluering kan ses i relation til det nuværende samfunds refleksive `mentalitet`, hvor vi hele tiden skal evaluere og reflektere over egen/andres praksis for at forandre os/lære, og at evalueringer ikke altid bliver brugt til deres eksplicitte formål (som oftest er udvikling).

Jeg ønsker så at inddrage noget empiri, fx nogle tekster formuleret af staten/Personalestyrelsen/KL/offentlige organsiationer om ledelsesevalueringer og gennem en kritisk diskursanalyse se på, hvordan ledelsesevalueringer italesættes...

Min hypotese er, at der i høj grad udelukkende fokuseres på ledelsesevalueringer som et positivt udviklingsværktøj, mens kontrolelementet tilsidesættes/forties - selvom lederne selv måske netop oplever/opfatter evalueringer som mere end bare et udviklingsværktøj (her kunne jeg inddrage Willig`s bog `umynddiggørelse` om hvordan dokumentation/evaluering umyndiggør pædagogerne og hæmmer dem i at udføre deres arbejde/udvikle sig)...

Men... Giver det mening? Hvordan kan jeg opbygge projektet mere `konstruktivt`? Det virker for mig at se som om, at det er lidt for rodet.. Min interesse er at se på ledelsesevaluering, de implicitte og eksplicitte rationaler bag, evalueringstendensen - samt at bruge en kritisk diskursanalyse som redskab..

Jeg har også overvejet at anvende Honneth som overordnet forståelsesramme og hans solidariske sfære - men jeg har ikke mulighed for at opsamle empiri fra ledere som oplever krænkelser i denne sfære forbundet med evalueringer. Derfor bliver det svært...

Nogen input? PLease:-)

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay