Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Kritik af marginalisering i senmoderne teori

Skrevet d. 07.11.2007 af Amaj
Hej! Jeg skal prøve at lave en analyse af marginalisering i moderne samfund, og bruger senmoderne teori som mit teoretiske udgangspunkt. For eksempel anvender jeg Giddens, Beck, Lash, Bauman, Rose og Castells. Jeg vil især gerne undersøge hvorfor disse teorier tit kritiseres for et manglende fokus på marginalisering og marginaliserede grupper, men har indtil videre kun fundet kritik på Giddens. Kan nogen her hjælpe mig med andre kritikere af den senmoderne retning?
Skrevet d. 07.11.2007 af KristianKarlson
Hej,

Det er et meget bredt spørgsmål, du adresserer, og de tænkere, du nævner, spænder over et stort teoretisk felt. Jeg ved ikke, om du har helt ret i, at tænkerne kan kritiseres for ikke at se på de marginaliserede. Jeg er ikke så stiv ud i Rose, så ham vil jeg gerne undgå at kommentere på.

Fx er Bauman, om nogen, en tænker, der eksponerer de marginaliserede. Han snakker om defekte forbrugere og ser på globaliseringens tabere - også i den tredje verden. De marginaliserede i den første verden er for Bauman dem, der ikke kan finde ud af at omsætte forbrugersamfundets frihed til at vælge inden for nogle, for Bauman, snævert definerede rammer, typisk i relation til forbrug. Bauman mener, at dette ikke er ”ægte frihed”, men i stedet en kapitalistisk reproduktionsmekanisme, som fungerer alt for godt – og som samtidig skaber marginaliserede identiteter.

Lash er ovre i samme tankerække, når han (så vidt jeg husker) taler om, at der en gruppe af folk, der ikke formår at koble sig på de kommunikationsnetværk (eller hvad han nu kalder dem), som er vitale for at begå sig i samfundet. Castells taler også om netværk og information. Og hele netværksmetaforen lægger [i]netop[/i] op til, at nogle er koblet på, andre ikke. Det er en interessant måde at definere social eksklusion eller marginalisering på, da det ikke længere handler om klassetilhørsforhold (over eller under), men om man er koblet på eller ej en række vigtige "netværk" (inde eller ude). Her trækker jeg en smule på Niklas Luhmanns tanker om uddifferentieringen af samfundet. Han tænker nemlig på samme måde: vi er gået fra stratifikatorisk uddifferentiering til funktionel.

Og hvad med Giddens og Beck? Du har ret i, at Giddens til en vis grad ikke formår at få "taberne" i individualiseringens spil med. Beck taler om en elevatoreffekt, men er mere interesseret i de politiske konsekvenser af et risikosamfund. Så her kan du med rette kritisere Beck og Giddens, da de på en eller anden måde (og det må du vise nærmere), ikke tager de systematisk marginaliserede med i deres teoribygning. Dog er jeg ikke så stiv ud i de to, at jeg med sikkerhed kan sige, at det er sådan. En kritik af dem kunne dog være, at individualisering og social marginalisering er to sider af samme sag. Måske maskerer individualiseringen i virkeligheden marginaliseringsmekanismer sågar socialklassemekanismer (som en tænker som Bourdieu fx vil pege på).

Noget af det, man måske kan kritisere "den senmoderne retning" (som du kalder den) for, er, at den ikke ser på [i]hvem[/i] der systematisk ikke indgår i de samfundsmæssigt set "anerkendelsesværdige" sfærer eller netværk. Vi ved jo, som Axel Honneth også informerer os om, at der er nogle folk som er "systematisk marginaliserede". Vi kan formulere det på almindelig dansk: Der er folk, som af den ene eller anden grund, ikke formår at indgå i samfundet på lige vilkår med andre. Tidligere definerede man dette i en klasseoptik, men med en historisk set voksende og mere og mere dominerende middelklasse bliver spørgsmålet ikke længere, om man er oppe eller nede, men om man er inde eller ude (jf. ovenfor).

Handler det så om "den ny fattigdom eller ulighed", som der bliver talt om nu om dage? Det kunne i hvert fald være interessant at se, hvilke socioøkonomiske og sociodemografiske faktorer, der er med til at bestemme, at man ender i en marginaliseret position. Men at sige, at den senmoderne retning ikke ser på marginalisering, synes jeg ikke er rigtigt. Der er simpelthen stor variation, tænkerne imellem. Som sagt synes jeg, at hvis du skærer alle dine nævnte teoretikere over en kam, så er du allerede ude på et sidespor, hvis dit mål er at kritisere ”det senmoderne” perspektiv (eller hvad man nu vil kalde det).

Håber du kan bruge mit indspark.

Mvh. Kristian
Skrevet d. 07.11.2007 af Amaj
Hej Kristian
Og mange tak for dit gode (og lange) svar. Det er nogle interessante tanker du sætter op - selvom mit spørgsmål var meget bredt! Men deraf opnår man også brede svar, hvilket nogengange kan være interessant. Især Bauman, Lash og Castells har jeg meget fundet ud af det samme som du skriver. Grunden til jeg `slår dem over en kam` er pga. en artikel jeg har læst, hvor der netop står - uden reference - at de senmoderne teoretikere ikke fokuserer på marginalisering. Men jeg leder videre. Ved at læse nærmere ind på `den nye fattigdom`, som du skriver, kan det være der kommer mere. Tak for dit svar!
Skrevet d. 08.11.2007 af KristianKarlson
Hvilken artikel er det, for det lyder en kende mærkeligt?
/Kristian

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay