Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Kritik af foucaultiansk diskursanalyse og af socialkonstruktionisme.

Skrevet d. 28.04.2011 af Billen
Jeg er ved at lave en foucaultiansk diskursanalyse men savner indput til, hvad man kan kritisere den for, ligesom jeg gerne vil have ideer til, hvordan man kan kritisere socialkonstruktionisme. Gerne henvisning til litteratur. Tak
Skrevet d. 30.04.2011 af Julieogmolly
Hej

Når du søger på nettet hvad finder du så? Mange steder kritiseres Gergen for, at ignorere kroppens betydning for interaktion, ja o det hele taget for at ignorere den fysisk verden. I hans optik findes verden udelukkende i indivernes hoved, og vi kan kun få kontakt med vores ord. Det er derfor han har så stort fokus på ordene. Han kan også kritiseres, for at være en lidt ældre herre som synes den moderne verden er for overfladisk, at alt går hurtigere nu, end da han selv var ung og verden overskuelig. Han nævner som ex (I"Det mættede selv") at da han var ung købte man jeans fordi det var praktisk, hvorimod nu om dage er der 100 forskellige at vælge imellem og alt går op i mode og signaler og valg og andre for individet uoverskuelige og derfor skadlige moderne vilkår. Han er super pessimistisk og efter min mening offer for ideén om at ALT var bedre i gamle dage. Men bedøm selv hvad du synes :)

Jeg har ikke selv arbejdet indgående med Foucault, men jeg vil skyde på at hans opfattelse af kroppens rolle for erfaringsdannelse er en del anderledes end Gergens. Her kan du supplere dem med hinanden.

God arbejdslyst og spørg endelig igen hvis der er noget der er uklart :)
Skrevet d. 05.05.2011 af ChrisWood
Der er forskellige perspektiver på, hvordan socialkonstruktionismen kan forstås og dermed kritiseres... julieogmolly nævner selv nogle af de mest almindelige kritikpunkter, som Gergen selv adresserer i hans bøger: "Virkeligheder og Relationer" og "En invitation til socialkonstruktion" - kritikpunkter, som i mange tilfælde bygger på et misforstået forhold til socialkonstruktionismen.

Gergens vision med socialkonstruktionismen er ikke, at erstatte allerede eksisterende videnskaber med en ny, men præsentere mennesket for en forståelses- og refleksionsvidenskab, som på den ene side formår at anerkende den viden andre videnskaber har frembragt (gennem naturvidenskabelige og humanvidenskabelige forskningsmetoder)... og på den anden side formår at forholde sig kritisk til selvsamme videnskaber, ved at stille skarpt ind på, hvilke omkostninger disse videnskaber har i forhold til relationen mellem mennesker og den virkelighed Gergen mener vi skaber i relationen til hinanden via sproget:

"En fysisk genstand i virkeligheden er først et træ, når vi er blevet enige om, at kalde den fysiske genstand et træ"

En væsentlig pointe, som Gergen fremfører er, at socialkonstruktionismen ikke benægter "den fysiske virkelighed" - der er noget, men dette noget opnår først sin meningsfulde konstruktion for os mennesker, i relationen:

"Et barn ved ikke, at en bus er en bus, før barnet indgår i en interaktion med et andet menneske, som ved at ordet "bus" (en konstruktion) kan knyttes til det barnet ser og som formår at dele denne sproglige konstruktion med barnet i en relation - herfra kan barnet begynde, at organisere en nyopdaget del af virkeligheden, i relationen, gennem kategorisering".

Det giver anledning til et andet væsentligt kritikpunkt ved socialkonstruktionismen - hvis virkeligheden konstrueres i relationen gennem sproglig forhandling, hvordan kan vi indgå i en meningsfuld relation, hvis alt hvad vi ser skal konstrueres gennem forhandling?

---------------------

Man kan godt kalde Gergen for en sur mand, hvis det er den virkelighed/mening man konstruerer ud fra de ord Gergen formidler i sine bøger. Jeg selv får et andet budskab.

Gergen ønsker at skærpe vores opmærksomhed på hvordan identitet også skabes af ydre faktorer - bl.a. gennem tøj og realityshows. Han mener vi bør skærpe vores opmærksomhed, fordi vi i dag er nået til et punkt, hvor vi er blevet identitetsmætte; vi overfodres med flere identiteter end vi kan rumme, hvilket har den ulempe, at vi i større grad fremstår identitetsforvirrede end for 20 år siden.

Det er helt legalt, at tolke hans budskab sådan, at Gergen savner "de gode gamle dage" - det gør jeg til dels også. Men jeg tænker også, at hans pointe er, at få os til at tænke mere over, hvordan vores sociale identitet påvirkes af medierne, det tøj vi ser, reklamer og anden merchandise. Han forholder sig ikke rigtig til om det er rigtigt eller forkert, at

Det er en af de ting der gør, at jeg i nogle sammenhænge synes, at socialkonstruktionismen bliver for ukonkret og luftig - hvilket kan være et andet kritikpunkt. I andre sammenhænge er socialkonstruktionismen en betydningsfuld tankegang, fordi den motiverer mig til, at tænke "ude af kassen" og reflekterer over nogle perspektiver, som fremstår irrelevante eller usynlige indenfor en anden videnskabs logik (psykologi, biologi, arkitektur, astrologi etc.)

For mig er den socialkonstruktionistiske tankegang en tænkemåde, som jeg kan vælge fra eller til, når jeg samtidig tænker rationelt eller reflekterer indenfor en videnskabs afgrænsede perspektiv.

---------------

Foucault kender jeg ikke så meget til - udover han har beskæftiget sig med begrebet magt og hvordan magt gennem tiden har optrådt (i form af en mere fysisk magt) eller optræder i nutidige samfund (gennem disciplinering, selvdisciplinering og samfundets + individets reproduktion af magt).

Så der må jeg melde pas. Men mon ikke lidt googling på nettet kan frembringe henvisninger til litteratur, som forholder sig kritisk til Foucault og hans definition og forståelse af magtbegrebet?

God arbejdslyst...

Skrevet d. 05.05.2011 af ChrisWood
... og der var lige noget af teksten, som blev klippet væk :-(

Der skal stå at:

Gergen ikke rigtig forholder sig til om det er rigtigt eller forkert, at se reklamer, gå i mærketøj etc.

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay