Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Induktive >

Skrevet d. 13.06.2010 af Gitte1987
Hmmm... jeg skal op og forsvare mit BA-projekt på næste mandag og er igang med at læse op og er gået helt kold over begreberne induktiv og deduktiv:
En teori, som beskriver en sygeplejeteoretikers tanker om de gode idealer indefor sygepleje - kan man sige, at de er deduktive? eller hedder de noget helt 3.? Eksempelvis beskriver Kari Martinsen den gode sygepleje meget inspireret af Løgstrups filosofiske tanker om suværæne livsytringer mv..

Og så har jeg i min BA-opgave foretageet to kvalitative interviews udfra en tematisk opbygget interviewguide, dvs. hvor jeg har ladet begreber hentet i en sygeplejeteori være styrende for de formulerede interviewspørsmål.... og senere fortolket min empiri udfra selvsamme teoretiker... er det en induktiv metode?

Og hvad er forskellen på induktiv teori og en grounded theory?

Håber der er nogle der kan lave orden i mit indre kaos:)

På forhånd tak i hvertfald:)

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay