Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Hvilken teori ligger mon bag min hypotese?

Skrevet d. 03.03.2011 af FisterLøgsovs
Jeg skal i gang med at skrive et bachelorprojekt om ulighed... Min vejleder spørger mig så nu, hvilken teori der ligger til grund for min hypotese...!!? Hmmm, ja, det er sgi et godt spørgsmål! Er der nogen der kan svare? :)

"Min hypotese lyder, at de meget lave ydelser har negative konsekvenser både for den enkelte, i dette tilfælde starthjælpsmodtager, men også for samfundet som helhed. Fattigdom skaber risiko for en fastholdelse i dårlige livspositioner. På det samfundsmæssige plan øger det risikoen for en udvikling, hvor de dårligst stillede mister deres sociale og værdimæssige tilhørsforhold til det øvrige samfund, og derved svækkes samfundets sammenhængskraft."
Skrevet d. 24.03.2011 af Korf
Jeg vil mene at du har fat i en klassisk ulighedsproblematik, som så fører til andre mere "moderne" former for ulighed.
Måske var det en idé at anvende en fortaler for afmontering af velfærdsstaten, én som anser sociale ydelser som noget der fratager os initiativ. Her kan du måske kigge på CEPOS publikationer eller fx Ole Birk Olesens `Taberfabrikken` (som jeg ikke har læst, men kunne forestille mig tog et sådan udgangspunkt). Endelig er der jo Foghs `Fra socialstat til minimalstat`.

Disse kunne med rette kritiseres med danske bidragere som fx Erik Jørgen Hansen, som er relativ nem at gå til og som henviser til udenlandske teorier eller Lars Olsen.

Groft sagt handler problemstillingen vel om hvorvidt sociale rettigheder er en del af de overordnede rettigheder, dvs. har vi samme muligheder, når udgangspunktet er så forskelligt, som du selv er inde på.

Erik Olin Wright er et bud på en moderne kritiker af neoliberalismen. Hans udgangspunkt er at middelklassen er i overtal og det man tidligere kaldte arbejderklassen er i undertal. Middelklassen fører "klassekamp" oppefra, fordi lighedssamfundet ikke længere garanterer denne klasse arbejde i fx uddannelsessektoren. Disse to klassers fælles projekt bliver sigtet af middelklassen, som søger ud i det globale marked. Lars Olsen er inde på noget af det samme med femsjettedels-samfundet.

På hvilken uddannelse skriver du bachelor?
Skrevet d. 24.03.2011 af Julieogmolly
Hej

Bourdieu kunne også være en mulighed. Prøv at få fat i bogen "Modild". Jeg mener det netop er dette han har fat i her-

God arbejdslyst :)
Skrevet d. 24.03.2011 af FisterLøgsovs
Tusind ak for din hjælp. Jeg har allerede fingrene i Lars Olsen og Bourdieu, men vil da også lige kigge nærmere på dine andre forslag - Fornemt svar! ;)
Skrevet d. 24.03.2011 af Korf
Velbekomme. Hvis du skal bruge anden hjælp må du spørge. Jeg kunne forestille mig at noget teori, som fokuserer på hvad det gør ved menneskers mentalitet, at de har et lavt økonomisk udgangspunkt. Skaber det slavementalitet eller fighterånd. Her er Bourdieu bestemt heller ikke et tosset bud.
Skrevet d. 29.03.2011 af Momik
Livsformsteorien (Højrup 83- 84 - 89)kunne måske også anvendes "Klientlivsformen" bliver beskrevet rigtigt godt af Søren Bever i "Fra livstidsklient til medborger" (Jytte Faureholm 96) Netop det at danne sig en klientidenditet og gå ind i en klientlivsform som er præget af irreversibilitet (Bourdieusk?)så stærk at samfundet må etablere et behandlerkorps for at imødegå det - beskriver vel noget af det du har fat i?
Skrevet d. 30.03.2011 af KristianKarlson
Måske der er noget at hente her: http://www.fagboginfo.dk/Inulfem/oinulfems.htm

Kristian

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay