Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Globalisering /individualisering

Skrevet d. 17.06.2009 af LotteH
Hejsa

Jeg er ved at forberede mig til eksamen, og jeg har bla. valgt at snakke om globaliserinbg, men det er jo et meget stor tog bredt emne. Jeg vil gerne kunne indsnævre en definition på hvordan Beck tænker på globalisering sat op i forfold til hvordan Bauman tænker om globalitet. Er der nogen, der har en god definition på dette?

og meget gerne det samme i forhold til individualisering, Beck holdt op imod Bauman.

På forhånd tak
Skrevet d. 17.06.2009 af Anders B Jensen
Hej Lotte.

I Becks bog "What is Globalization" skelner han mellem globalisering (Globalization), globalitet (Globality) og globalisme (globalism). Hvorvidt definitionen af globalitet er den samme som hos bauman er jeg i tvivl om - men tror på de ligger tæt op af hinanden.

For kort at forklare forskellene på globalisering, globalisme og globalitet.

Beck ser globalisering som udviklingen omkring os. Globalisering er et begreb som rummer forandringerne - alt fra den tekonologiske forandring, til forandringen indenfor det internationale - såvel som transnationale samarbejde over det nu forøgede verdensomspændende fokus på klima og miljø.

Globalitet er derimod den tilstand vi befinder os i nu - ikke udviklingen - men den tilstand hvori vi færdes. Globalitet dækker over det verdensbillede som indrammer vores omgang med hinanden. Sagt på en anden måde, globalitet dækker i øjeblikket over det faktum at vi lever i et verdenssamfund præget af mangfoldighed og polycentriske træk - hvilket skal forstås som en verden præget af mange nationale såvels som ikke-statslige organer som fungere sideløbende og i samspil med hinanden, for at opnå hver deres mål. Globalitet beskriver den situation hvor nationalstaten er svækket og hvor hverken stater eller personer kan afgrænse sig fra verden uden for.

Nu spurgte du godt nok ikke til globalisme - men for ordens skyld:

Globalisme skal forstås som en integreret del af globaliseringen. globalisme dækker kun over det økonomiske aspekt inden for globalisering. Dvs. globalisme afgrænser sig fra globaliseringens mange dimensioner til kun at omhandle det økonomiske aspekt. Nogle vil sågar sig at globalisme dækker over en neoliberal ideologi og dets tanke om et frit marked.

Håber det kunne hjælpe - til et lidt differentieret eksamensoplæg..

Anders..
Skrevet d. 17.06.2009 af LotteH
Tusind tak for svaret. Jeg er kun kommet dertil at Bauman mere snakker om de menneskelige konsekvenser ved globalisering, som han deler op i eltien, der er turister, der har kapital og teknologi til disposition, og vagabonderne, der er bundet lokalt, fattige og i nød.

Så vidt jeg kan se er de enige om at globalisering ikke er noget nyt fænomen, men noget vi færdes i. Og enigheden rækker også til at der ikke længere er en national suverænitet. De er bare ikke enige i hvad konsekvenserne er.

Og hvis jeg har forstået noget, så repræsenterer både Beck og Bauman en konfliktorienteret tilgang til globalisering. Er det rigtigt at de begge har en konfliktorienteret tilgang? Hvilken spændende teoretiker kunne jeg hive frem, hvis tilgangen skulle være knap så konfliktfyldt?

Tak for svaret omkring Beck, jeg havde kun fået fat i det transnationale, og at han mener at globalisering er "drabet på afstanden", samt at han mener at globaliseringsprocessen fjerner grundlaget forforestillingen om at man kan afgrænse et nationalt samfund fra et andet. Og endelig at han betegner samfundet som et verdenssamfund, hvor processen ikke kan vendes tilbage til det nationale og lokale, hvorfor han mener politik skal foregå transnationalt.

Håber det er forståeligt det jeg skriver, da jeg har en hel masse i hovedet, som jeg ikke kan få ned på papir.

på forhånd tak
Skrevet d. 17.06.2009 af Anders B Jensen
Det ser ud til at du har fanget nogle gode pointer.
Men vil dog ikke mene at Beck og Bauman er så uenige igen.
Både Beck og Bauman koncentrerer sig om samfundets skyggesider - i kraft af de utilsigtede konsekvenser overgangen fra en modernitet til en anden medfører. Så tror faktisk godt man kan sige at de er enige om at fremtiden vil bringe utilsigtede (negative) konsekvenser - men hvilke kan de ikke bestemme - kun gisne om i hver deres retning.

Hvad angår en ny teoretiker så tænker jeg at det måske er lidt for meget - der er meget gods i en diskussion af Beck og Bauman i forvejen..

Skrevet d. 17.06.2009 af LotteH
Tak, du burde have et knus. Jeg har altså forstået det lidt. Og ja, jeg har valgt at bruge Beck mest, da jeg god kan lide hans tankegang, men så er vi ude i et personligt valg. Og vælger også denne retning idet jeg godt kan lide at sociaologer ser fremad i stedet for altid at være post et eller andet.

Jeg vil ikke fordybe mig i endnu en teoretiker, da jeg også lige skal have fundet definitionerne fra Beck og Bauman på den øgede individualiseriing, hvor bauman snakker meget om livet som selvrealiseringprojekt. Men kan ikke helt finde ud af Beck. Jeg ved bare at min eksaminator vil spørge om jeg kan nævne en der har et positivt syn på globaliseringen, og jeg kan ikke komme i tanke om nnogen lige nu.

Jeg er meget glad for svarene, tak
Skrevet d. 28.10.2009 af Kalinna
Jeg ved ikke om det er for sent, at svare.
Men du kunne evt. kaste et blik på Giddens og hans globalisering?
Den er ihvertfald mere positiv end Beck og Bauman

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay