Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Giddens; senmoderne samfund/senmodernitet

Skrevet d. 09.12.2007 af Kuriz
Hej alle brugere. Som så mange andre er jeg i gang med den meget famøse 3g`s opgave i gymnasiet, og der bliver knoklet!
Jeg har læst noget af Anthony Giddens bog [i]Intimitetens forandring[/i], da min opgaveformulering hedder "kærlighed i et samfundsfagligt og historisk perspektiv."
Mit spørgsmål er dog noget lidt andet. For i min opgaveformulering er der også et spørgsmål der hedder "vurder hvilke ændringer der er sket i ægteskabet i senmoderniteten i forhold til tidligere perioder". Jeg er dog i tvivl om, om der er forskel på det senmoderne samfund og senmodernitet, og hvad denne forskel er?

Håber meget på svar :-)
Mvh Mark Fuglsang
Skrevet d. 10.12.2007 af Radil
Begrebet samfund (især i dets "tykke" udgave, Gemeinschaft) er ofte knyttet til specifikke nationale fællesskaber, mens senmoderniteten dækker over mange forskellige fænomener, også fænomener som ikke nødvendigvis kan identificeres i forhold til specifikke historiske epoker, tids og rummæssigt (hvis man altså ønsker at anvende begrebet samfund på denne måde)- Nogle ville måske også hævde at begrebet samfund i højere grad relaterer sig til en politisk dimension, mens moderne sociologer ofte vælger at benytte ord som sociale rum eller systemer - netop for at undgå at de politiske og historiske konnotationer, som "samfund" har.

Du kan sikkert få en del mere inspiration til din opgave ved at læse Kai Aalbæk Nielsens firebindsværk om kærlighedens historie (du kan nøjes med bind fire). Hans perspektiv er dog meget langt fra Giddens`, men han er til gengæld meget konkret i forhold til, hvad der rent faktisk er sket med ægteskabet i Danmark i det 20. århundrede (og refererer af og til også til Giddens).

mvh. Casper
Skrevet d. 10.12.2007 af Kuriz
Hej Radil/Casper.
Nu har jeg været på biblioteket og hentet den 4 bind store bog du sagde kunne blive mig en hjælp.
Jeg har kigget lidt rundt omkring i den, og jeg synes egentlig der står nogle fine ting som jeg helt sikkert vil kunne bruge i min opgave.
Jeg ved ikke om du selv har læst bogen (selvom det lyder sådan), men er der bestemte kapitler/eventuelt sidetal du synes jeg skal læse, som specielt omhandler Giddens` tanker, og selvfølgelig hans egne tanker?
- Desuden skal jeg i min 1 del af min opgaveformulering "gør rede for udviklingen i sammenhængen mellem kærlighed og ægteskab siden 1500-tallet. [b]Inddrag relevant kildemateriale[/b]. Denne relevante kildemateriale af den ene eller anden art, synes du jeg kan bruge noget af det der står i hans bog til dette og lave en analyse af samtidens samfund udfra det? Hvis ja, hvilket?

Håber ikke det er for meget :-)
Mvh Mark Fuglsang
Skrevet d. 11.12.2007 af Radil
Hej Mark

Ville gerne være behjælpelig med at finde de mere præcise steder hos Aalbæl, du kunne tage fat i, men desværre er langt hovedparten af mine bøger gemt væk i flyttekasser. Men bind 3 og 4 er helt klart oplagte. Jeg husker dog, at der især i midten af bind 4 står en del om Giddens` tanker (som er troværdigt gengivet, selvfølgelig), men det er efterhånden nogle år siden, jeg læste den, så jeg kan desværre ikke give dig noget mere præcist. Synes det er mærkeligt, at du ikke har fået kildemateriale udleveret, da det jo er et enormt emne med utallige forskellige vinkler og perspektiver, der hver især bør gribes forskelligt an og med forskelligt litteratur.
Ellers kan du eventuelt kigge lidt på projektet "Virtuel Kærlighed" på vores gamle (og afskyeligt grimme) hjemmeside: www.ecls.dk
Skrevet d. 12.12.2007 af Ncw
Hej Mark.

Nu har du - som 3.g.-opgaveskriver - sikkert knap med tid, men ellers ville jeg anbefale dig Niklas Luhmanns bog "Liebe als Passion" (er også oversat til engelsk som "Love as Passion"). Idéen i denne bog er grundlæggende, at Luhmann viser, hvordan passioneret kærlighed (som man kender den i fx forelskelsen) er blevet idealet for kærlighed generelt. Og - ikke mindst - viser han også, at sådan var det ikke et par hundrede år siden.

Mvh Nils
Skrevet d. 13.12.2007 af Tommyboy2
Bare lige en indskyldelse. Jeg forstår ikke folk der taler om Giddens og samtidig benytter begreber som senmoderniteten - det forstået udfra at Giddens selv mener moderniteten lige er kommet i gang, så hvordan pokker kan vi så samtidig være i senmoderniteten? (undre mig bare).
Jeg ville sev bare have benyttet moderniteten...

Hilsen
Tommy
Skrevet d. 14.12.2007 af ChristinaSH
Hej Tommy og Mark
Giddens bruger selv begreberne høj- og sen-modernitet om nutiden, jf. Giddens "[i]Modernitet og selvidentitet[/i]". Modernitet er hans brede betegnelse for den, historisk set, nyere samfundsorden og struktur, som tillige omfatter nutiden. Hvis jeg skriver om nutiden - i dag - vil jeg derfor benytte begrebet sen-modernitet.
I nævnte bog omtaler Giddens [i]det rene forhold[/i], hvis betingelser bunder i individets behov for tillid, som en skærmen mod de trusler som modernitetens hverdagsliv rummer. Jeg tænker at bogen indeholder aktuelt stof i forhold til den stillede opgave, særligt i form af analogier.
God fornøjelse med opgaven.
Mvh. Christina
Skrevet d. 14.12.2007 af Tommyboy2
Ja det siges der, at Giddens gør- men altså igen så lyder det tåbeligt, og giver ingen mening. jeg har selv skrevet en opgave om moderniteten, hvor jeg bla. bruger Giddens- Der citerer jeg ham for at sige, at moderniteten lige er kommet igang...nærmere i år 2000 (fordi mennesker skal have et standpunkt for, hvornår en epoke indtræder). Der er osse sociologer der bruger postmoderne osv. Men prøv ud fra din egen dømmekræft at sige, hvornår startede moderniteten? Jeg vil bruge moderniteten sålænge, at jeg ikke ved hvad vi er på vej over til (altså før vi fx ser tegn på et æstetisk samfund (som nogen mener bliver det næste).

Hilsen
Tommy
Skrevet d. 14.12.2007 af Radil
Begreberne omkring modernitet, højmodernitet, senmodernitet og radikal modernitet er langt mere komplicerede end blot betegnelser for historiske epoker og begivenheder (politisk historie). De er ej heller forbundet direkte til hinanden. Højmodernitet (og til dels modernitet) er de begreber, der i højest grad kan relateres direkte til historiske (eller materielle) processer, mens begreberne senmodernitet og radikal modernitet, stadig hos Giddens, knytter sig til mange forskellige fænomener af både epistemologisk og ontologisk karakter.
Skrevet d. 17.12.2007 af Sørland
Casper har ret. Det virker som om du blander historiske epoker sammen med samfundstyper og med sociale holdninger. Du kan på et tidspunkt have både spor af et traditionelt, moderne og senmoderne samfund; du kan have et moderne samfund, hvor nogle segmenter har radikalt moderne indstilling, medens andre har traditionel indstilling.

Skrevet d. 17.12.2007 af Tommyboy2
Jeg ved ikke hvem casper er *G*...men jeg hentyder til det, at menneskets er blevet løftet ud af tid og rum...traditionerne er blevet udtømte osv. Det er præcis det som er kendetegnet ved moderniteten (ifølge giddens). At bruge de andre metaforer, foran, moderniteten, er ikke givtig.

Men så vil jeg da gerne have en forklaring på følgende:

modernitet=
senmodernitet=
højmodernitet=
lavmodernitet=
postmodernitet=
osv...

Skrevet d. 18.12.2007 af Sørland
Forvirrringen er forståelig. Det moderne samfund karakteriseres normalt ved industrialisering, kapitalisering, bureaukratisering, urbanisering, sekularisering, m.v.. Modernisme er en stilart og orienteringsmåde i det moderne samfund, som man finder i kunst, arkitektur, litteratur.
Sociologiske teorier har påpeget, at det moderne samfund er ved at skifte form. Bell indledte diskussionen med det postindustrielle samfund, men samtidig med at tale om dets indre, kulturelle modsigelser. Postmodernisterne hævder, at samfundets struktur er basalt ændret, og at konformitetsskabende systempres afløses af muligheder for en stærkere individualisering. Nogle hævder, at de store myters tid er forbi og vi er henvist til små fortællinger. Inglehart hævder at materialistiske værdier afløses af postmaterialistiske eller postmoderne, herunder især selvrealisering. Men nogle teoretikere som Habermas og Giddens mener ikke, at samfundet er ved at skifte grundlag, men at det senmoderne samfund bygger ovenpå det moderne og radikaliserer nogle tendenser, der var gemt i det fra begyndelsen.
Pointen med diskussionen er: Det postmoderne samfund indebærer en helt ny fase i samfundsudviklingen medens det senmoderne samfund indebærer udfoldelsen af grundtræk i det moderne.
For at komplicere diskussionen lidt mere, hævder Touraine, at vi aldrig har nået at blive moderne medens bl.a. Eisenstadt, at der findes flere varianter af det moderne samfund - og at eksempelvis Japan repræsenterer en helt anden form for senmoderne samfund end de vestlige.
Skrevet d. 19.12.2007 af Tommyboy2
Fin forklaring, selvom jeg mener at det er tilstrækkelig for mit vedkommende, at benytte "modernitet". At bøje samfundet i modernitets-grader eller mene noget helt andet, er jo nærmest et ideologisk synspunkt (når man bruger "ordet", så sætter man sig i bås med andre af samme synspunkt). Det kan da godt være vi er gået over til en sen-modernitet...og bag efter komemr en endnu senere modernitet osv. Det virker for mig som det rene sniksnak...
Skrevet d. 07.01.2008 af TMN
Hej alle sammen
Jeg sidder med en opgave om pædagogisk opgave om udviklingshæmmede på en bosted.
Til opgaven har jeg en case om en udviklingshæmmet, hvis dag-rutine bliver ændret, på grund af manglende ressourcer, og det gør ham til en helt anden person, og kan ikke tåle det osv .. hovedsageligt dreje opgaven sig omkring, omsorg, selvbestemmelse, magtanvendelse, livskvalitet og relationer, herunder pædagogens rolle og kompetencevirksomhed.
Jeg har fået at vide, at Giddens teori ville passe godt til opgaven, men jeg ved ikke rigtigt hvordan... er der nogen der kan vise mig til noget konkret som jeg måske kan bruge? jeg er helt "lost" lige nu...
Og hvor finder jeg ellers noget om nedskæringer på det pædagogiske område? :)
Tak, håber i alle er kommet godt ind i det nye år :)
Skrevet d. 02.12.2010 af Julieee
Hej Kuriz :)
Jeg ville høre om jeg kunne få lov til at se din opgave som inspiration?
jeg er nemlig igang med at skrive en større opgave omkring noget af det samme :)
Skrevet d. 11.12.2010 af Kuriz
Hej julieee, aha`, det er også et super interessant emne! Desværre må jeg komme med det lidt ærgerlige svar, at alle mine opgaver fra gymnasiet er gået tabt i et teknisk uheld under en eksamen, så jeg kan desværre ikke hjælpe dig :-(
Har prøvet at finde et eksemplar jeg så kunne scanne ind på computeren, men har simpelthen for mange papirer liggende for mange steder til lige at kunne overkomme det. I`m sorry!

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay