Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

GIddens og videnskabsteori

Skrevet d. 25.11.2007 af TPE
Er der nogen der har et bud på, hvilken videnskabsteoretisk retning Giddens tilhører?
Skrevet d. 25.11.2007 af Rexdegn
Post-strukturalist vil jeg mene. Han anerkender og beskriver den struktur som aktøren handler i, men gør det gældende, at aktøren er aktiv og ikke passiv i strukturen. Aktøren er så at sige med til at skabe strukturen igennem sin handlen i den.
Skrevet d. 26.11.2007 af Radil
Hej TPE

Det tror jeg ikke, at jeg ville skrive, hvis jeg var dig: "Structuralism, and post-structuralism also, are dead traditions of thought."(Social Theory and Modern Sociology, s73).I "In Defense of Sociology" skriver han endvidere: "Poststructuralism in the majority of its versions, I think, has a defective theory of meaning, and therefore of representation..."(s124).

Hvis jeg var dig, ville jeg nok begynde at undersøge begreber som f.eks dobbelt hermeneutik, og så prøve at klassificere dem Giddens i forhold til de begreber, som du har gennemgået (måske den bedste betegnelse for Giddens` videnskabsteoretiske position knytter sig til begreber som refleksiv modernitet (der netop klassificerer det moderne i forhold til epistemologiske diskussioner), etc.).

Casper
Skrevet d. 26.11.2007 af KristianKarlson
Hej,

Jeg bakker Casper på. Giddens er hermeneutisk inspireret. Sådan ville jeg vagt formulere det. Blot fordi Giddens arbejder med en dualitet mellem struktur og aktør behøver han jo ikke være poststrukturalist. Måske er strukturationsteorien i sig selv en videnskabsteoretisk position? Normalt er det svært at klassificere de nyere, store samfundsteoretikere, da de lader sig informere og inspirere af en lang række af retninger. Problemet er endvidere, at fx en retning som "hermeneutik" dækker over et væld af forskellige idéstrømme.

Så igen, jeg ville følge Caspers råd og fokusere på et begreb som dobbelthermeneutik. Du kunne fx undersøge, hvad han mener med begrebet, og hvordan han bruger det i forhold til sine egne analyser.

Mvh. Kristian

Skrevet d. 26.11.2007 af KristianKarlson
(Jeg bakker Casper [u]op[/u], ikke på) :o)
Skrevet d. 26.11.2007 af Sørland
Hej.

Giddens videnskabseoretiske grundlag kommer tydeligst frem i New Rules of Sociological Method, hvor han både forholder sig kritisk til strukturalisme og begrunder hans dobbelt hermeneutiske tilgang.

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay