Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Funktionalisme og casestudier???

Skrevet d. 25.04.2010 af Kasperbc
Hej alle

Jeg sidder med et svært dilemma, som jeg søger hjælp til at imødekomme. Jeg er ved at lave en undersøgelse af en offentlig organisation, nærmere bestemt hvordan denne påvirkes af et ledelses koncept. Metoden der benyttes er et kvalitativt casestudie, og teorien der inddrages er hhv. et sociologisk inspireret nyinstitutionelt perspektiv, og et rationelt nyinstitutionelt perspektiv. Det store problem er, at et rationelt nyinstitutionelt perspektiv lægger sig i et klassisk funktionalistisk paradigme, som "normalt" ikke benytter kvalitative CASESTUDIER som metode.
Defor: Hvordan vil en funktionaltisk teori (i dette tilfælde et rationelt nyinstitutionelt perspektiv) argumentere for at benytte et casestudie som metode? - Jeg ved at Schein og Parsons bl.a. har en funktionalistisk tilgang, men at deres studier benytter et casestudie.

- Jeg kan ikke finde deres argument for at koble teori og metode på denne måde --> Hjælp? :-)
Skrevet d. 28.04.2010 af KristianKarlson
Hej,

Jeg tror, at du skal se lidt stort på, hvordan funktionalistisk sociologisk teori går med de forskellige metoder. Hos fx Luhmann (som jo er funktionalisten over dem alle) vil man jo normalt lave diskursanalyser (og sikkert kalde dem et eller andet avanceret som semantiske analyser). Som jeg ser det, er teori og metode i udgangspunktet uafhængige størrelser, eller rettere, de kan i udgangspunktet tænkes som to uafhængige størrelser. Dit forskningsspørgsmål eller din "optik" er jo typisk teoretisk bestemt, mens selve analysen i en eller anden udstrækning fletter teori, metode og data.

Generelt vil jeg anbefale dig at se teorien som et perspektiv på din empiri, om det er så er et case-studium, en række interviews eller surveydata, mens metoden må være det redskab, som du lader empirien møde teorien med (eller omvendt, hvis man er mere popperiansk anlagt). Metoden er altså ikke rettet mod særlige former for teoretiske spørgsmål, men er et værktøj, man kan bruge på mange forskellige spørgsmål. Derfor kan man vel også bruge casestudier med de institutionelle perspektiver, du lægger for dagen.

Det er ikke fordi jeg vil argumentere for en særlig fremgangs- eller analysemåde, men på et praktisk plan er det en god idé at tænke metode og teori som uafhængige størrelser, dvs. metoden dikterer ikke teorien. Om det omvendte gælder kan diskuteres, men det er jo mindre relevant her.

mvh Kristian
Skrevet d. 03.05.2010 af Sørland
Dette er næppe holdbart. De teoretiske begreber er baseret på epistemologiske og ontologiske antagelser, som kun opfyldes af bestemte metoder. Begreberne er sporglige udtryk for forskningsresultater, der kan produceres ved et spektrum af rlevante metoder. For at tage nogle eksempler giver Giddens` teori mening når begreberne udmøntes ved hans dobbelt-hermeneutiske metode, og Bourdieus begreber giver mening når de udmøntes i en feltanalyse. Et begreb som symbolsk kapital har mange forskellige teoretiske betydninger, som må illustreres med forskellige metoder. Magtbegrebet har mange teoretiske betydninger, men vælger man en teori peger den frem på visse metoder som mere relevante end andre. Man har ganske vist læst PhD-afhandlinger, som bruger de teoretiske begreber som frie associationer - men dette fører også til diffuse analyser.

Så spørgsmålet er begrettiget, og der er god grund til bekymring om korrespondencen mellem teori og metode.
Skrevet d. 03.05.2010 af Sørland
Hvis du har en foreliggende empiri, kan du benytte teorier som redskaber til analyse - og vurdere hvilken teori der giver den mest overbevisende fortolkning. Men i så fald må du også vurdere, hvordan empirien er produceret, og hvilke im- eller eksplicitte antagelser, der ligger bagved.

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay