Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

eksperimentelt design

Skrevet d. 21.01.2008 af Sarahk
Hej. Jeg har at gøre med et felteksperiment hvor jeg anvender to eksperimentelle grupper og én kontrolgruppe. Når jeg skal lave analysen er planen at sammenligne deres meanværdi (det er interval variable), men jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal lave en analyse af variansen og evt en sheffé test eller hvordan jeg skal bære mig ad (jeg skal ikke udføre sammenligningen, bare forklare hvad jeg vil gøre)
Skrevet d. 21.01.2008 af Mads_Jaeger
Hej Sara

Hvis din allokering af forsøgspersoner i indsats- (treatment) og kontrolgruppen er korrekt i dit eksperiment (hvordan har du gjort det - har du brugt lodtrækning/tilfældig udvælgelse?) bør variansen i de to grupper være ens. Hvis variansen ikke er ens i de to grupper (og det kan du jo teste) bør du være bekymret, for så er der noget der tyder på, at der er selektion ind i grupperne.

Mvh.

Mads
Skrevet d. 21.01.2008 af Sarahk
alle grupper er tilfældigt allokeret. Jeg bruger David de Vaus bog "research design in social research" hvor han anbefaler at jeg bruger de førnævnte metoder når jeg har med tre grupper og derover at gøre. Jeg er lidt på bar bund i forhold til analysen - Jeg ville nemlig tro at jeg blot behøvede at sammenligne gruppernes mean når jeg har tre grupper, men jeg er ikke helt sikker?
Skrevet d. 22.01.2008 af Mads_Jaeger
Hej sara

I princippet - hvis eksperimentet ikke er "forurenet" af selektion - kan du bare sammeligne gennemsnittene på tværs af de tre grupper. Randomiseret allokering af personer i forsørg- og kontrolgruppen fjerner alle uobserverede forhold, som måske kunne lede til selektion ind i en af grupperne. Der er to klassiske problemer ved eksperimenter som du bør overveje: treatment group drop-out (dvs., at personer i indsatsgruppen ikke "spiser pillen" eller deltager i treatmenten) og treatment substitution (dvs., at personer i kontrolgruppen af omveje får treatmenten selv om de ikke skulle have haft den).

Fik du set på om variansen i indsats- og kontrolgruppen er forskellig?

Mvh.

Mads
Skrevet d. 22.01.2008 af Sørland
Det er let at blive forvirret her. Hvis det eksperimentelle design kræver tre eller flere sammenlignede grupper, benytter man ofte en envejs variansanalyse, ANOVA. Det er faktisk en test på om der er fælles gennemsnit. Men for at undersøge om der er selektion, kan du sammenholde variansen i forsøgsgrupperne med kontrolgruppen med F-test.
Skrevet d. 22.01.2008 af Sørland
Formuleringen kan misforstås: F-testet sætter to varianser op mod hinanden ad gangen.
Skrevet d. 22.01.2008 af Mads_Jaeger
Hej Sørland

Signifikante forskelle i variansen i forsøgs- og kontrolgruppen er ikke i sig selv informative om hvorvidt der er selektion ind i forsøgsgruppen. Forskelle i variansen bør dog altid vække mistanke om at der kan være selektion (for hvorfor skulle personerne i forsøgsgruppen have en mindre spredning omkring gennemsnittet for indsatsen end personer i kontrolgruppen?).

Man antager normalt varianshomogenitet (på individniveau) i ANOVA-proceduren for ellers får man beregnet tælleren i udregningen af F-teststørrelsen, der bruges til at afgøre om der er signifikante forskelle i gennemsnitsværdierne i forsøgs- og kontrolgruppen, forkert. Og så er ens ANOVA jo ikke meget værd :-)

Mvh.

Mads
Skrevet d. 23.01.2008 af Sørland
Selvfølgelig. Den tester varians mellem overfor varians indenfor grupperne. Jeg ville blot forklare Sarahk, at variansanalyse tester gennemsnittene. Hvis formuleringen kan misforstås, beklager jeg.
Skrevet d. 24.01.2008 af Sørland
Hvis stikprøverne er nogenlunde lige store, springer man som regel test på varianshomogenitet over i ANOVA - men hvis du vil afprøve, om varianserne er ens, er det vigtigt at du forinden ser efter om fordelingerne er appx. normale.
Skrevet d. 25.01.2008 af Sørland
En F-test på forskelle på varianserne mellem forsøgs- og kontrolgruppen er kun en alarmklokke, der advarer om at der kan være selektion. Næste skridt er at tegne fordelingerne op. Vær især opmærksom på, om der er skævhed i forsøgsgruppen i forhold til kontrolgruppen. En selektion kommer ofte klarest til udtryk i 3. moment (skævheden), ikke nødvendigvis i 2. moment (variansen).

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay