Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Beruset informant

Skrevet d. 26.05.2005 af Kirsten
Hvis ens informant tilfældigvis var fuld under interviewet, hvordan ville I så mene, at man bedst tager sine forbehold? Er det både uetisk, metodemæssigt uforsvarligt og ubrugeligt i forhold til analysen, eller hvordan taler man sig ud af den?


Kirsten
Skrevet d. 26.05.2005 af Laust
Kun børn og fulde mænd siger sandheden ;-)
Laust

PS: har ingen anelse
Skrevet d. 26.05.2005 af Ncw
Hmm...

Jeg ville umiddelbart mene, at man burde have afbrudt eller udsat interviewet. Men på den anden side, så er fuldskab ikke diskvalificerende i alle kredse, så måske det ville have givet en akavat mis-bedømmelse af situationen? Under alle omstændigheder skulle man vel konfrontere informanten med beruselsen og foreslå at afbryde.

Men bagklogskabens lys er som bekendt ulideligt klart, så hvad nu? Jeg ville mene, at etisk er problemet ikke særligt stort, hvis man laver en omhyggelig anonymisering. Metodisk er det straks værre: Laust lægger lige ud med en klassisk fordom, men holder den? Måske, måske ikke - pointen er, om du har nogle redskaber til at vurdere, hvilke vægt interviewets indhold skal tillægges i lyset af beruselsen. Strengt taget er fremgangsmåden som altid: Konteksten af vidensproduktionen er et uomgængeligt element i forståelsen af denne viden. Spørgsmålet er blot, om der er andre ting på spil ifm. beruselse end ellers. Jeg vil foreslå, informanten får transskriptionen til gennemlæsning og giver kommentarer herpå - så kan du både få etisk & metodisk rygdækning.

Nils
Skrevet d. 26.05.2005 af Kirsten
Det er nogle gode overvejelser, du giver os at arbejde med Nils. Og det er skrækkeligt at tænke på, at der også er nogle rent praktiske overejelser inde i billedet her. Men rent hypotetisk - hvis informanten gennemlæser transskriptionen og ikke mener, at vedkommende kan stå inde for sine tidligere udsagn, så står vi pludselig med det praktiske problem. Skal interviewet gøres om? Skal der findes en ny informant? Skal piloten tages i brug?
Det etiske problem er for mig at se, at denne informant lever fuldstændig op til utrolig mange af de fordomme, jeg har om vores felt, men på en sådan måde, at det netop er en reproduktion af egne fordome. Dette er probematisk rent validitetsmæssigt - eller er det reliabilitet?, men også etisk, fordi vi kan være i tvivl om, hvorvidt vi repræsenterer informantens "reelle" holdninger, eftersom han var beruset.
Generelt har denne informant været en hård nød at knække, men er det mon muligt at tage forbehold for disse problemer ved gennemgående at være selvrefleksiv og nuanceret i analysen?

Skrevet d. 27.05.2005 af Ncw
Hej igen

Det er da i hvert fald i høj grad baggrund for nogle nuancerede og reflekterende metode- og analyseovervejelser i dette tilfælde.

Jeg kan ikke helt se det etiske problem i, at en informant lever op til ens fordomme - jeg går ud fra, at du også forholder det refleksivt til dine egne fordomme, hvorfor man netop vil kunne bruge et sådant tilfælde produktivt: En fænomenologisk analyse vil kunne fokusere på, hvilke aspekter der er i spil i mødet mellem dig & dine fordomme og den fordoms-reproducerende empiri. Du har ret i, at der dog er nogle metodiske problmer (det må være reliabiliteten mere end validiteten der er problematisk her?), som nok bliver svære at løse uden at have tid til at komme længere ind i felten - hvis der var tid til det, kunne empirien skabes på andre måder end i det kortvarig - og derfor EKSTREMT - kontekstafhængige interview.

I stedet for at overveje, hvad informantens "reele" holdninger kunne være, vil det så ikke være meget mere interessant at overveje, hvorfor informanten møder fuld op til interview, eller hvordan fuldskab påvirker den viden, der kan skabes i et interview? Men det kommer naturligvis også an på, hvad dit fokus og din tilgang er....

Angående gennemlæsning af interviewet: Hvis en informant beder sig frabedt, at man bruger interviewet, så vil det være mod enhver god forskningsetik at bruge det - så må man finde på noget andet (du nævner selv forslag)!

Tanker, Nils
Skrevet d. 27.05.2005 af CHellersgaard
Hej

jeg vil også lige blande mig.

Helt enig med Nilse: Hvis man ved informanten var påvirket sender man interviewet til ham og bruger det kun, hvis man siger ok.

ellers er det jo også et spørgsmål om feltet: underøsgte man drankerne på tomsgårdvej, tror jeg ikke jeg ville interviewe dem ædru, men ej heller, når de var plakatfulde. Hvis det er en del af feltets verden at være beruset om man som informant ofte er beruset, så kan der vel komme interessant viden ud af at interviewe berusede (i fald de ikke er helt i hegnet). Dog bør man naturligvis forholde sig til de metodologiske problemer i en sådan interview situation (ligesom i mange andre situationer).

Mit Råd: få ok fra informant, forhold jer til konsekvenser og til sidst: bliver i klogere på feltet af interviewet trods forbeholdene, hvis nej, så drop det...

Hilsen
Christoph
Skrevet d. 04.12.2006 af Bjergged
Jeg vil bestemt sige, at det er etisk forkert, at interviewe en beruset informant.

Begrundelsen er nem: Man skal give et informeret samtykke til, at lade sig interviewe. "informeret" betyder, at informanten skal have information om intervjuets art og anvendelse og at man er garanteret ananonymitet ol. "samtykke" betyder, at informant samtykker/siger "ja" til, at lade sig interviewe.

Nogle mennesker der er berusede, gør og siger ting, de dagen derpå ikke vil være bekendt.

Jeg vil sige, at det nærmer seg udnyttelse, at interviewe berusede personer.

Men, jeg kender ikke til, hvad krav eksempelvis sosialantropologiske metoder, vil tillade.

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay