Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Situeret læring, kognitiv læring, erfaringsbaseret læring

Skrevet d. 13.12.2010 af Pæd.Psyk.
Hej.

Jeg er netop startet på cand.pæd.psyk. og sidder nu og bøvler med problemformuleringen til min eksamenopgave.
Sagen er at jeg i min opgave, som omhandler hvordan børn lærer i skolen, foretager en komparativ analyse af på den ene side hhv. Piagets kognitionspsykologi (og udviklingspsykologi) sammenholdt med Bruners kognitionspsykologiske tilgang (som jo ift. Piagets i højere grad er socialkonstruktivistisk), og på den anden side den erfaringsbaserede læring (jf. Dewey) sammenholdt med det situerede læringssyn (jf. Lave og Wenger)...

Og nu skal jeg have alle disse tråde sammenfattet til en problemformulering, som favner dem alle....????? Og mulighederne er jo nærmest utallige...

Er der nogen her der kan fortælle mig, hvorvidt I vil mene at en formulering som "Hvilken viden kan hhv. kognitionspsykologisk og socialkonstruktivistisk teori generere til forståelse af, hvordan børn lærer?"
(Med Piaget under kognition, Bruner under kognition og social konstruktivisme og Dewey, Lave og Wenger under socialkonstruktivisme)

Eller en anden overvejet formulering: ""Hvilken viden kan hhv. konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk teori generere til forståelse af, hvordan børn lærer?"

Eller....?

Og er der nogen der ved præcis hvilket erkendelsessyn og videnskabssyn der ligger til grund for situeret læring og erfaringsbaseret læring??? Det kan jeg ikke finde noget entydigt svar på! Jeg selv vil være tilbøjelig til at placere dem overvejende indenfor socialkonstruktivismen... Men socialkonstrktionismen er en anden mulighed, jeg er stødt på....

Håber at her et et klogt hovede, der kan hjælpe mig med mine frustrationer! - På forhånd tak!

Vh. Pæd.Psyk.

Skrevet d. 17.12.2010 af Fwj
Jeg er ikke skarp i de teorier du nævner. Men jeg tænker umiddelbart at der måske kan hentes inspiration i artiklen: Bridging Epistemologies: the Generative Dance Between Organizational Knowledge and Organizational Knowing. Her skelnes mellem knowledge som en besiddelse af viden (kognitiv) og knowing som et pragmatisk vidensniveau (handlingsorienteret/kropsliggjort læring). Det relaterer sig til cartesianismens adskillelse af subjekt og objekt, mentalitet og krop vs. bl.a. Deweys pragmatisme. Artiklen kunne måske lægge op til at se på viden som forskellige former for viden, hvilket jeg også tror vil være relevant i sammenligningen mellem de teoretikkere, du nævner. Jeg tror du kan finde artiklen via følgende link: www.sagepub.com/upm-data/9926_039585Ch03.pdf

Mvh
Flemming

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay