Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Hjælp til Honneth....??

Skrevet d. 03.01.2009 af Bertel4
Jeg er igang med at lave mit oplæg til forsvar af min BA, som omhandler kriminalisering af asylansøgere. I den forbindelse har jeg tænkt mig at lave et oplæg omkring manglende anerkendelse af asylansøgerne samt hvilke konsekvenser det kan have for deres videre integration i samfundet.
Jeg har endnu kun læst kort om Honneth og har ikke rigtig noget overblik over, om der er andre teoretikere, der kunne være mere relevante??

Håber der er nogen, der kan hjælpe, selvom det nok er en lidt "tynd forklaring", men jeg er på ret bar bund...

Mvh
Skrevet d. 04.01.2009 af Mathis
Hej

Mon ikke at du godt kan bruge Honneth i et sådant oplæg? Jeg har i al fald før set ham brugt i lignende sammenhænge. Kan du sige lidt om, hvordan du har tænkt dig at bruge ham og hvad du har læst?

Honneth kan vel i sær bruges til at pege på, at der er en forbindelse mellem på den ene side det, der foregår på et samfundsmæssigt plan (eksempelvis den offentlige debat og måden asylansøgere her kategoriseres på) og på den ande side den stræben efter at udvikle en velfungerende identitet, som foregår på et individuelt plan. Altså: Hvis "det fremmedes" kultur nedskrives og miskrediteres på et generelt plan, vil det på det individuelle plan måske stille sig i vejen for, at asylansøgere oplever sig som værende en del af det større danske moralske fællesskab og kan dermed få indlfydelse på integrationsspørgsmålet (Jeg tror det er noget af dét Honneth prøver at indfange med sin anden, retlige sfære der handler om at blive anerkendt som en del af et større moralsk fællesskab).

Kort sagt: For mig at se kan du hive dét frem fra Honneth, at der en sammenhæmg mellem på den ene side generelle anerkendelses/miskrediterings-tendenser og på den anden side den psykologiske stræben efter en positiv identitet.

Uddyb gerne.
Vh Mathis
Skrevet d. 04.01.2009 af Bertel4
Hej Mathis
Tak for dit svar, det har helt sikkert sat nogle tanker igang. Jeg vender tilbage onsdag, da jeg lige skal en tur på landet i "læse hi", så kan jeg måske også komme med en mere uddybende forklaring af mine tanker...men so far, tusinde tal fordi du gad at tage dig tid:-)

Vh Bertel4
Skrevet d. 06.01.2009 af Bertel4
Hej igen:-)

Først og fremmest kan jeg lige beskrive, hvad det er vi har gjort i projektet:

Projektet er baseret på en hypotese; at der er en tendens til at kriminalisere asylansøgere i DK. Problemformuleringen lyder på, hvordan tendensen til kriminalisering påvirker behandlingen af asylansøgere og to underspørgsmål 1) hvorledes kriminalisering er et dækkende begreb for behandlingen af asylansøgere 2) hvilke psykosociale behov asylansøgerne har og hvorvidt de imødekommes.
Vi har afgrænset opgaven til at omfatte perioden fra de flygter fra deres hjemland og til de anerkendes som asylansøgere i DK. Vi har gjort brug af Gofmanns stigmatiserings teori i forbindelse med at konstruere et begreb, der hedder at kriminalisere (at stemple som kriminel). Kriminaliseringen har vi opdelt i en analytisk og en strafferetlig, hvortil vi anvender henholdsvis lidt af Bauman (menneskeligt affald) og asylretten/lovgivning.
Det har været lidt svært i forbindelse med teori omkring kriminalisering, idet vi her fokuserer på kriminalisering af ikke-kriminelle.
I anden del af opgaven beskæftiger vi os med den situation asylansøgerne befinder sig i, når de kommer, hvilke psykosociale behov de har og hvordan de imødekommes (vha. paykologiske teorier).
Det jeg synes,d er mangler er, hvordan det påvirker et menneske at blive kriminaliseret, hvilket jeg ikke har kunne finde teori på (når det handler om ikke-kriminelle). Derfor tænker jeg, at anerkendelse kunne stå som modsætning til stigmatisering og måske derfor kunne være relevant. Det lyder spændende, det du skriver med, at samfundet miskredittere asylansøgere, det må være samfundet anerkendelsesstruktur iflg. Honneth ik? og så på den anden side, hvordan det sætter asylansøgerne i den position, hvor de ikke anerkendes, hvilket har konsekvenser for deres identitet/selvforhold og igen, hvilket ¨kan få konsekvenser for deres integration i samfundet, er det sådan du mener?

Vil man måske kunne sige, at den strafferetlige kriminalisering (frihedsberøvelse fx) kan repræsentere den manglende anerkendelse på individplan og den strafferetlige (formulering af lovgivning) kan repræsentere samfundets anerkendelsesstruktur (miskredittering)?

Puha, jeg føler mig lidt uden overblik, men måske kan du forstå, hvad det er jeg forsøger at rode mig udi (?):-)

Glæder mig til at høre mere..
bertel4
Skrevet d. 07.01.2009 af Mathis
Hej igen Bertel

Jeg må starte med at sige at jeg ikke er nogen ekspert her, jeg ved ikke meget om asylansøgere og det er noget tid siden at jeg har læst Honneth. Jeg har jo heller ikke læst jeres opgave, men se om der er noget af nedenstående som kan hjælpe jer til en afklaring af om Honneth skal have en rolle eller ej.

Umiddelbart tænker jeg, at Honneth godt kunne være et svar på den mangel på teori om "hvordan det påvirker et menneske at blive kriminaliseret" som du beskriver at I er stødt på. Honneth er vældig interesseret i, hvordan anerkendelse eller mangel på samme fra de omgivelser som mennesket færdes i, påvirker dets forhold til sig (hvad der vel er nært beslægtet med "de psykosociale behov" som du selv er inde på). Han opererer i den forbindelse med en opdeling i tre forskellige anerkendelsessfærer, som styrker individets forhold til sig selv på tre adskilte måder. Jeg vil råde jer til at læse Willigs introduktion til Honneth i enten Behov for Anerkendelse eller Kamp om Anerkedelse, som giver et godt indblik i den særlige honnethske måde at tænke anerkendelse og selvforhold (identitetsskabelse) som to tæt forbundne størrelser på.

Jeg formoder at dét som Honneth kalder for den anden eller den retlige sfære for anerkedelse kan have interesse: Her anerkendes mennesket ifg Honneth som et moralsk tilregneligt væsen på lige fod med alle andre i flokken. Når han kalder det for den retlige sfære skyldes det ikke mindst, at vores lovfastsatte rettigheder for Honneth bliver en synlig manifestation af anerkendelsen af vores moralske tilregnelighed, altså: Når jeg er berettiget til at stemme, til at modtage kontanthjælp ved arbejdsløshed og i øvrigt til at gå frit omkring på gaderne uden først at skulle spørge nogen om lov o. lign., så føler jeg at jeg har noget helt grundlæggende menneskeligt tilfælles med de andre `frie borgere`, som giver mig det som Honneth kalder selvrespekt.

Honneth foreslår imidlertid ikke en fremgangsmåde, hvor socialforskere går på jagt efter alle de, der anerkendes. Næ, han foreslår i stedet en såkaldt negativ metodologi, der betyder at forskeren (eller vi studerende) må gå på jagt efter anerkendelsens modsætning: Erfaringen af krænkelse. Argumentationen herfor deler sig i to. For det første fremtræder oplevelsen af krænkelse meget tydeligere for den enkelte end oplevelsen af anerkendelse (jeg oplever ikke de rettigheder jeg har, men i det øjeblik mine naboer tilskrives en rettighed som jeg selv nægtes føler jeg det som et angreb på min person), at lede efter krænkelse er ganske enkelt nemmere end det modsatte. For det andet er Honneths teori normativ, den arbejder med et ekspliciteret `bør`, som siger noget i retning af, at vi bør stræbe mod et samfund hvor grupper af medborgere ikke systematisk krænkes og dermed nægtes muligheden for at opbygge en velfungerende identitet.
Læs evt. op på Honneth og kig efter `den retlige sfære` og se hvad I synes.

Pointen med overstående i forhold til jeres projekt har for det første været et forsøg på i meget, meget korte vedninger at vise, hvorledes Honneth kobler de store makrotendenser (eks. den måde vi lovgiver på) med det enkelte menneskes selvforståelse og identitetsskabelse. Jeg har ikke læst Goffmans Stigma, men vil tro at han bruger stigmatiseringsbegrebet til noget lignende, det er derfor måske ikke den helt store nye erkendelse som I her kan få fra anerkendelsesteorien. Men det vil da være oplagt at bruge Honneth til at kæde lovgivningsmæssig "kriminalisering" sammen med identitetsdannelse og "mangel på opfyldelse af basale psyko-sociale behov" eller er det for nemt?

Hvor Honneth så til gengæld kan bidrage med et nyt perspektiv er måske netop i forhold til `det normative`. Han har en ide om, at krænkelse af bestemte grupper vil skabe en positiv social dynamik, hvilket lidt mere pædagogisk formuleret er noget i retning af, at når grupper af mennesker krænkes kan der opstå et kollektivt (intersubjektivt) krav på anerkendelse, som kan lede til kampe (ideologiske ikke (nødvendigvis) voldelige) for et forandret anerkendelseshieraki. Dét kunne være en interessant perspektivering at lægge på jeres problemformulering! I kan læse om Honneths ide her i artiklen "Foragtens sociale dynamik" som er lidt af en nøgletekst.

vh mathis

PS: Jeg forstår ikke din afsluttende opdeling af anerkendelse på individ- og struktur-niveau... siger du ikke strafferetlig to gange dér og mener noget andet en af gangene?
Skrevet d. 08.01.2009 af Bertel4
Hej igen:-)

Tak for dit lange svar. Det er super relevant, men som du skriver, går det pludselig op for,at måske kører Honneth og Goffman i virkeligheden parallelt. På den måde, at det egentlig er det samme ,de når frem til mht. stigmatisering og moralsk krænkelse og dens påvirkning af individet, bortset fra at Gofmanns teori vist ikke er normativ.

Jeg ved ikke om det er okay, at lave et oplæg om en ny teori, der i princippet når frem til det samme, men med udgangspunkt i hhv. stigmatisering og anerkendelse, som må siges at være hinandens modsætninger eller om jeg skal komme med noget, der når frem til et andet resultat el.lign.

Det er spændende mht. Foragtens sociale dynamik. Jeg har nu læst den, men jeg synes den er lidt kringlet. Mht. asylansøgere, mener Honneth så, at ved at samfundet ikke anerkender dem, kan det bevirke at de kollektivt står sammen og kræver samfundets anerkendelse/en ændring i anerkendelsesstrukturen?
Umiddelbart lyder det godt, men jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg kan perspektivere til problemformuleringen, vil du uddbybe det?

Mht. til dit PS, så mener jeg analytisk kriminalisering til sidst:-)

Mange tak fordi du gider at tage dig tid, det er virkelig en hjælp at få det vendt med nogen.

Mvh Bertel4
Skrevet d. 16.01.2009 af Lonem
Jeg ved ikke om det er for sent for dig, men jeg har lige lavet en beskrivelse af Honneth i forhold til kriminelle unge, jeg sender den gerne til dig hvis du smider en mail. Den er vist for lang til at ligge ind her :-)
Skrevet d. 16.01.2009 af Bertel4
Hej:-) jeg er lige på sidste etape, men du må meget gerne sende det....måske er der lige noget bedre end det jeg er kommet frem til:-)
Min mail er: bertel4@hotmail.com

Tusinde tak for hjælpen
Mvh
Skrevet d. 16.01.2009 af Lonem
det er sendt :-)

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay