Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Hjælp til analyseredskab og lidt metode

Skrevet d. 06.10.2008 af Stin06
Jeg er igang med en spørgeskemaundersøgelse hvor jeg vil finde ud af om : Oplever mødre, der har et barn født > uge 32 og indlagt på neonatalafdeling, at sygeplejerskerne støtter op omkring dem mens deres barn er indlagt?
Spørgeskemaet er udarbejdet som en Likert skala og svarene herpå skal jo således analyseres.
Respondenter = 9 stk. (laver et lille pilotspeciale). Alle e kommet hjem medderes barn og alle svarer kun på spørgeskemaet én gang.

Jeg mener selv jeg er igang med en deskriptiv survey undersøgelse hvor problemformuleringen lægger op til det deskriptive design. Der ud over vil undersøgelsen være en tværsnitsundersøgelse. Virker dette rigtigt nok?

Nu er så så jeg mangler mine analyseredskaber. Der findes jo mange forskellige, så hvilke skal jeg vælge til et sådanne speciale?
- Jeg vil selvfølgelig lave en tabel over mine udfald (indeholdende: Frekvens, Hyppighed, Kumuleret hyppighed og Kumuleret frekvens). Der ud over overvejer jeg konfidensinterval, middelværdi, standart devision og ?
Hvad vælger man præcis at gøre brug af til en sådanne undersøgelse hvor specialet ikke fylder mere end max. 120.000 anslag (dvs. det er et lille speciale)?
Skrevet d. 06.10.2008 af Mads_Jaeger
Hej Stinne

Er det rigtigt forstået at du kun har 9 respondenter i din undersøgelse? Hvis det er tilfældet er det nok meget tvivlsomt om du har observationer nok til at gå i gang med at benytte kvantitative analysemetoder. Måske skulle du i stedet satse på kvalitative analysemetoder?

Med venlig hilsen

Mads
Skrevet d. 06.10.2008 af Stin06
Hej Mads.

Jeg læser sygeplejevidenskab, og min vejleder har frarådet flere respondenter end de 9 jeg har.
Specialets indhold og længde er ændret således at der ikke kan foretages en større undersøgelse, og skulle der udarbejdes en kvalitativ metode, så var vi rådet til kun at medtage 1 interviewundersøgelse, hvilket heller ikke er tilfredsstillende.
Der ud over er det ikke nødvendigvis metodedelen der lægges størst vægt på indenfor mit fag, men ligeledes litteratursøgningen.

Kan jeg fortsat få hjælp med mit oprindelige indlæg/spørgsmål?
Skrevet d. 07.10.2008 af Mads_Jaeger
Hej Stinne

Hvis du kun har 9 respondenter ( = mødre) kan du ikke rigtigt lave statistik på dem - der er simpelthen for få til at det giver mening. Det var derfor jeg foreslog, at du måske i stedet skulle overveje en kvalitativ vinkel hvor du interviewer mødrene mere i dybden. De specialer på sociologi (KU) jeg har set, som bruger kvalitative metoder, har typisk 10-20 informanter, mens kvantitative specialer som minimum har 100-200 respondenter (og helst flere).

Mvh.

Mads

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay