Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

HJÆLP

Skrevet d. 08.09.2005 af Silotte
Jeg skal til at skrive bachelor projekt i sygepleje, og har virkelig brug for hjælp. Ved ikke om der er nogen her der kan hjælpe mig. det drejer sig om at jeg enten bruger nogle interviews eller nogle spørgeskemaer som udgangspunkt til opgaven. Mit problem er nu at jeg ikke ved hvordan jeg får dem flettet ind, er det nok bare at omtale dem og så ligge dem som bilag så det er dem opgaven og teorien er bygget på?
Håber nogen kan hjælpe.
Skrevet d. 08.09.2005 af Lars
Jeg vil mene, at du skal bruge din empiri aktivt - ellers kan du jo ligeså godt lade være med at have den overhovedet.

Først skal du gøre op med dig selv om du vil gå kvalitativt eller kvantitativt til værks: vil du med andre ord vide, hvor ofte, hvor mange gør/synes/tænker sådan og sådan eller vil du i stedet vide "hvorfor" forholder det sig mon på denne eller hin måde...

Når du har taget stilling til det, så vend tilbage.

Uanset hvad (nu kender jeg ikke praksis på sygeplejeskolen) mener jeg, at det vil være utilstrækkeligt at vedlægge interviews og/eller spørgeskemaer som bilag - du skal overbevise din læser om, at du har fat i noget, der ikke alene er interessant, men faktisk også gør sig gældende i virkeligheden.

vh
Lars
Skrevet d. 08.09.2005 af Silotte
Jeg skal skrive om hiv patienters psykosociale behov. Og har sendt nogle spørgsmål pr mail til en hiv smittet, en psykoterapeut og en frivillig hjælper- de omhandler oplevelsen af krise.
Kan bare ikke fange hvordan jeg skal få det ind i opgaven, men du mener vel heller ikk at jeg skal ligge selve svarene fra dem i opgaven, kun referere til dem og bruge dem på måde, eller hva.

Hilsen Silotte
Skrevet d. 08.09.2005 af Lars
Men du skal vel have svar fra end én hiv smittet? Ellers risikerer du, at de svar du har, kun gør sig gældende i kraft af netop DEN hiv-smittedes oplevelser og dermed kan du ikke sige noget særlig interessant om dit generelle emne "hiv patienters psykosociale behov". Forstår du hvad jeg mener?

Hvordan du får det ind i opgaven kan typisk være ved at du skriver lidt, tolker lidt, kommer med eksempler på udsagn etc. selvom du, hvis det skal være helt rigtigt (og du har flere interviews) skal lave en stringent kodning af dine interviews og evt. lægge en analysestrategi, du så kan følge - men igen: det kommer an på, hvad jeres eksamensform ligger op til og hvad dine ambitioner er :)

vh
Lars
Skrevet d. 08.09.2005 af KristianKarlson
Hej,

Jeg er enig med Lars. Den aktive bearbejdning er vigtig - ellers ryer empiriens relevans.

Hvis du skal gå kvantitativt til værks - altså via spørgeskemaer, så bliver du nødt til at have et tilpas stort datasæt (=mange deltagere/respondenter), hvorudfra du kan se om, der er SAMMENHÆNGE mellem nogle ting (gennem 2x2-tabeller fx). Fx det at være hivsmittet eller ikke hivsmittet i forhold til om man føler forskellige behov i forskellig grad. Behovene kan på den måde være dine "afhængige variable"; altså netop dem, du prøver at undersøge. Det kræver dog, at du som sagt har dette datasæt. Ligeledes kræver det, at du har noget teori om, at der er sammenhænge - det er netop dem du vil "teste" - altså se på, om der virkelig er forskel på hiv- eller ikkehivsmittede mennesker når det kommer til psykosociale behov. Imidlertid behøver du ikke kun at fokusere på forskelle mellem hiv- og ikkehivsmittede. Du kan også se på forskelle inden for gruppen af hivsmittede, og du kan endda også bare se på antal eller procenter, som har hin eller dette behov (frekvenser). Der er meget mere at sige til den kvantitative fremgangsmåde/metode, så skriv endelig, hvis det er der du lægger dine skejser.

Hvis du går kvalitativt til værks, så prøv at læse/hør dine interviews igennem og se, hvilke temaer der går igen. (Et godt råd: Interview dine interviewpersoner ansigt til ansigt - dette giver en bedre "fornemmelse" for situationen end over mailen/posten - dette kan man også medbringe i ens analyse). Prøv derefter at "tilpasse" din teori (relevant teori) til de temaer der er. Fx kunne man forestille sig, at HIV-smittede har behov for at få støtte og accept i pågældendes sociale netværk. Måske er det en tendens, der går igen i alle interviewsne. Den kvalitative metode kræver altså meget mere refleksiv omgang med empiri og teori. Hypoteser (som er gennemgribende i den kvantitative) er ikke tvingende i den kvalitative - det kan være refleksioner med dybde i over et givent emne (altså ikke hvor mange og hvem, men derimod hvordan og hvorfor).

Og efter min lange smøre vil jeg lige høre, hvordan du har tænkt dig at skrive din opgave. Du siger, at du ikke ved, hvordan du får "flettet" dem ind. Har du allerede et stort teoriafsnit el. lign.? Har du taget udgangspunkt i en aktuel diskussion i medierne, eller?

Mvh. Kristian

Skrevet d. 09.09.2005 af Laust
Hej Silotte

Nu kender jeg jo ikke så meget til Sygeplejerske uddannelsen, men hvis I ikke har haft undervisning i statistik vil jeg stærkt anbefale det kvalitative interview, som du vel i en eller anden forstand har brugt i den brevvekslinger. Imidlertid vil jeg ligesom Lars og Kristian mene at det er en god ide med mere end et interview... og jeg tror, at det er vigtigt du laver dem face til face, det er i hvert fald min erfaring at det giver et meget stærkt udbytte, både angående hvad man spørger om (der jo bygger på ens egne fordomme om emnet) og hvad man ellers kommer til at snakke om (og det er typisk her man får ekstra meget ud af det kvalitative interview).
Nå men til pointen: hvis du beslutter dig for det kvalitative interview kan jeg på det kraftigste anbefale dig at anskaffe Steiner Kvales `Interview`, der er en klassiker indenfor det kvalitative interview.

Mvh
Laust
Skrevet d. 03.10.2005 af Norskstudent
Komplement til Kristians råd.

Det er ikke noe skarpt skille mellom kvalitativ og kvantiativ metode, begge er nødvendige dersom du studerer et "felt" eller et fenomen. Ved en kvalitativ fremgangsmåte bør en i hvert fall ha en oppfattelse om hvor utbredt det er med f.eks. følelsen av å få bra støtte eller ha et nettverk (familie, venner, terapeut, hiv-rådgivere etc.) blandt hiv positive for at i det hele tatt kunne generalisere (dvs ev. bruke) de resultat du finner ved intervjuene. Dybdeintervjuer krever en annen fremgangsmåte enn en bredere intervju fordi det ved dybdeintervju er andre betingelser ved selve intervjusituasjonen. Foremålet er f.eks. annerledes enn ved en alminnelig intervju. Du ønsker å få frem en annen form for kunnskap dvs dybde i din undersøkelse. (Det vil også si at du begrenser antallet informanter og konsentrer deg om at få en evne til at vurdere din informants oppfattelse av omverden.)

Når det kvantitativ fremgangsmåte gjelder også at du må tolke de data du får inn gjennom spørreskjema eller andre kvantifiserbare forhold. Dette gjør statistikk til en spesiall disiplin som skiller seg fra matematikken på mange punkter. Her står tolkning sentral både ved skapandet av data (dvs spørreskjema), inntasting og analysen. Disse karakteriserer til en viss del også som "feilkilder", men er også en del av forskningsprosessen.

Mitt poeng her er at en bør ha i bakhovedet at det hele tiden skjer ulike fortolkninger uansett hvilken strategi du velger. Husk på at det ikke eksisterer noe misslykkede intervjuer ettersom du kan få frem ny kunnskap om hva som faktisk skjer på mange plan dvs det er en del av forskningsprosessen.

Tenk på at temaet (HIV positives psykososiale situasjon) er svært tabubelagt og problematisk på bakgrunn av de endringer som skjedd innenfor hvordan de offentlige diskusjoner når temaet Hiv er blitt diskutert i det offentlige rom. (Begrepet "diskurs" kan være relevant at sette seg inn i.) Det vil si at du må nok lese en del mellom linjene og bearbeide informanten(e) (tillit er nøkkelordet her). Det er også forskjell på de som lever åpent og de som lever skjult om sin status. De som er aktive i ulike organisasjoner inkl hiv organisasjoner kan ha et annet syn på hele det psykososiale feltet enn de som kun sporadisk kontakter andre personer for at få dekket sitt behov av nettverk (psykososial støtte). Alder spiller en stor rolle og tidsrommet for smitte. Jeg trenker her på Long Term Servivor (LTS) som kanskje fikk smitte for 15-20 år siden de som fikk det for et år siden. Medisiner har også en betydelse for hvordan en oppfatter et behov for hjelp. Primærinfeksjon vil ganske sikkert ha en betydelse for hvordan en person ser på sitt behov for støtte (psykisk) og en som ikke ha hatt noen synlige tegn på smitte.

Som du ser det flere mulige innganger til temaet. ;-)

Oppsummering:

Først må du bestemme hvilke kunnskapsmål du har med oppgaven.
Siden hvilke teorier og fremgangsmåter som passer sammen innenfor en praktisk ramme (tid for oppgaven, personer som stiller opp på intervju el. spørreskjema etc.)
Når du er så langt da vil du ha "løst" din oppgave og det meste vil gå av seg selv.

mvh
Michael

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay