Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Har brug for hjælp med videnskabsteori og metode

Skrevet d. 13.12.2007 af Tatjana
Jeg er i gang med at skrive mit speciale.

Specialets objekt er innovation og innovationsprofil som virksomhederne har lavet med hjælp af forskellige modeller.

Mit speciale er forbundet med en undren over hvor meget metoderne/modellerne til måling af innovations evne, kan bruges som seriøst udgangspunkt for at arbejde videre med innovation, og at det kan bruges universalt uanset branchen, størrelse og ejerforhold. Jeg vil analysere 2 metoder/modeller i forhold til forskellige innovationsparadigmer, hvor vil jeg sammenligne modellerne med hinanden, samt undersøge om modellerne/innovationsprofiler kan rent praktisk bruges til at styrke innovations evne hos virksomheder.

Jeg vil, ved brug af relevante teori og empiri (de dokumentariske dataindsamlinger og de kvalitative interviews med virksomheder, hvor vil jeg bl.a. undersøge, hvordan virksomhederne ser på innovation, samt hvordan har de udnyttet den innovationsprofil som de har lavet), komme ind på de forudsættende faktorer, som kan gøre en innovation mulig, samt evaluere metoder til at teste innovative træk hos en virksomhed.

Har haft nogle overvejelser omkring valg af videnskabsteori og metode, men har svært at finde den passende. Har tænkt på:
Erkendelsesteori (epistemologi)
humanistisk forskning
Abduktion
Grounding teori
Kritisk realisme

Kan I komme med et bud og muligvis forklare lidt hvad de gå ud på? :/

Tak på forhånd!
Skrevet d. 13.12.2007 af Tatjana
Sorry..jeg mente Grounded Theory, ikke Grounding teori :)

Ved at disse overvejelser hænger ikke sammen, da nogle er metodiske tilgang, filosofiske- eller videnskabeligtilgang, men håber nogen vil komme med et forslag og forklaring på dem.

Jeg har læst meget om alle, og nu er jeg bare så forvirret :/
Skrevet d. 14.12.2007 af Sørland
En hurtig kommentar:
Din problemformulering bygger på nogle perspektiver, som har et bestemt videnskabsteoretisk grundlag. Når du for eksempel taler om målig, test eller praksis henviser disse begreber til bestemte videnskabsteorier og metodologiske designs.
Du må med andre ord begynde med at tænke over, hvad dit problem egentlig sigter på og hvad du underforstået forudsætter i din problemformulering. Vil du forstå deltagernes eget perspektiv, vil du afdække nogle årsagsmekanismer, vil du identificere nogle forandringsbetingelser, eller påpege nogle praktiske erfaringer om målopfyldelse. Svaret på dette spørgsmål henviser til grundlaget for spørgsmålet og dermed hvilken videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger bagved.
For øvrigt kan du ikke sige at humanistisk forskning er en epistemologi; men humanistisk forskning sætter ofte det epistemologiske problem i centrum. Ikke altid, der er også positivistisk humanistisk forskning, som Ranke.
Grounded Theory og kritisk realisme er basalt set forskellige i sigtet. Grounded theory er baseret på empirisk komparation af kvaitative udtryk og en kodning/systematisering af dem; kritisk realisme på at identificere årsagsmekanismer i et åbent socialt system.
Abduktion er en argumentationsform, der sigter på at udvikle og begrunde en hypotese for at forklare et empirisk resultat. Induktion er bundet til et datagrundlag - også Grounded Theory - og deduktion kan kun af- eller bekræfte en foreliggende teori. Abduktion åbner for nytænkning. Dette er imidlertid ike enten-eller-valg, iflg. Peirce, men kan kombineres i forskellige forskningsfaser. Spørgsmålet er derfor: Hvad du en stærk teori, som du vil teste? Har du et relevant og konsistent materiale, som du vil udvikle en fortolkning af? Har du et empirisk materiale, som de gældende teorier ikke passer på?
Det er et godt råd at forholde sig pragmatisk til metodevalget fremfor at forholde sig principielt filosofisk til det. For de filosofiske principper kan ikke benyttes i praksis i deres rendyrkede form; de kan kun benyttes som rettesnor for valg af forskningsdesign og vurdering af resultaterne.
Skrevet d. 14.12.2007 af Tatjana
Tak for en hurtig kommentar.

Jeg har tænkt lidt over de ting du sagde.

Med teorien vil jeg gerne forstå innovation begreb gennem historien for at kunne analysere de to modeller for måling af innovationsevnen, hvor skal også identificeres forandringsbetingelser. ¨
Mht. fremgangsmåde, som jeg har haft i tanker, første vil jeg prøve at forstå mekanismer bag metoden for måling, senere ser dem i forhold til teori (innovationsparadigmer), som vil hjælpe mig at påpeger særlige parameter som bliver mine tematikker til interview, med fokus på forandringsbetingelser.
Mht. empiri, min primær data vil være interviews med virksomhederne (hvor først skal afdækkes virksomhedens konkrete innovations adfærd og efter konkretiseres ift Innovationsprofil anvendelse, og kobling mellem de to for mig er interessent), sekunder data vil være dokumenter om materialer.

Generelt, med specialet ønsker jeg at afdække nogle årsagsmekanismer bag brug/ikke brug af deres profil, men også forstå deltagernes (virksomhedens) eget perspektiv mht. innovation, da jeg mener at dette kan spille en stor rolle ift. hvorfor de har valgt/fravalgt at arbejde videre med profilen.
Ambition er ikke at komme med den endegyldige sandhed.

Har aldrig arbejdet rigtigt med videnskabsteorier, og derfor er det svært for mig at finde hvilke videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger bagved.
Skrevet d. 17.12.2007 af Sørland
Undskyld, ikke for at være kværulantisk, men dit ordvalg forvirrer. Vil du forstå menneskers udtryk og opfattelse, eller fortolke udtryk (som foreliggende planer og programmer), eller forklare årsager ved mekanismer og betingelser? Eller vil du kombinere dem? Hvis du graver ned i din problemstilling, peger den mod en afklarende videnskabsteoreori og passende metodologi.
Hvis du vil afdække årsagsmekanismer, må du præcisere, hvordan du opfatter årsagsbegrebet - som Hume, som Hempel eller som emergens i stil med den kritiske realisme. Dette kan måske virke meget filosofisk - men det får en direkte konsekvens for dit design: Skal du søge samvariation, eller lovmæssighed, eller latente konstellationer af betingelser, eller emergente mekanismer?

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay