Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.

habitus / mentale repræsentationer

Skrevet d. 29.12.2007 af Kitkristine
Hjælp!!!1

Jeg er igang med at skrive en opgave, er det noget vrøvl at sige at det filter vi danner via vores menntale repræsentationer er det samme som habitus, eller en del af habitus?

håber virkelig i kan hjælpe
Skrevet d. 29.12.2007 af KristianKarlson
Godt spørgsmål. Nok mere et spørgsmål om ord. Jeg tænker, at det må være en del af habitus. Vores forestillinger og overbevisninger ang. den sociale verden er jo ikke lig habitus. Habitus er mere end blot mentale repræsentationer, det indeholder også generative prakssisser, sådan som jeg lige husker Bourdieus formuleringer. Det vil sige, at habitus også handler om handlinger, forforståelser og praktisk sans. Selvfølgelig er habitus et filter, der består af dispositioner. Men samtidig skabes habitus også ud fra vedkommendes position i det sociale rum. Det er et produkt af de objektive sociale strukturer, skriver Bourdieu flere steder.

Hjalp det? Prøv evt. at omformulere spørgsmålet, da jeg har lidt svært ved at lure, hvordan du forstår filtret. Mener du, om vi danner filtret gennem vores mentale repræsentationer, eller? Måske skulle jeg i stedet spørge dig: Er filtret netop ikke mentale repræsentationer?

Mvh. Kristian
Skrevet d. 29.12.2007 af KristianKarlson
Godt spørgsmål. Nok mere et spørgsmål om ord. Jeg tænker, at det må være en del af habitus. Vores forestillinger og overbevisninger ang. den sociale verden er jo ikke lig habitus. Habitus er mere end blot mentale repræsentationer, det indeholder også generative prakssisser, sådan som jeg lige husker Bourdieus formuleringer. Det vil sige, at habitus også handler om handlinger, forforståelser og praktisk sans. Selvfølgelig er habitus et filter, der består af dispositioner. Men samtidig skabes habitus også ud fra vedkommendes position i det sociale rum. Det er et produkt af de objektive sociale strukturer, skriver Bourdieu flere steder.

Hjalp det? Prøv evt. at omformulere spørgsmålet, da jeg har lidt svært ved at lure, hvordan du forstår filtret. Mener du, om vi danner filtret gennem vores mentale repræsentationer, eller? Måske skulle jeg i stedet spørge dig: Er filtret netop ikke mentale repræsentationer?

Mvh. Kristian
Skrevet d. 29.12.2007 af Kitkristine
jo filter er mentale repræsentationer.

tusind tak for hjælpen, er ikke sekv så godt inde i det enddnu men det skulle jeg da gerne kommme. har ikke hørt om generative praksisser men støder nok ind i det.. men mange tak for hjælpen
Skrevet d. 31.12.2007 af Sørland
Du er inde på et interessant emne, men måske prøver du at håndtere det med et teoretisk begrebsapparat, som du ikke helt behersker. Habitus er benyttet i mange teorier fra Weber til Bourdieu. Hvilken betydning har det i din diskussion? Pg hvad mener du med mentale repræsentationer? Habitus som indlejrede sædvaner skabt af rutinemæssigt pres fra en social position kan indeholde filtre. Et banalt eksempel er købmanden, som tror at alt er varehandel, eller tømreren, som tror at verden er en byggeplads.
Følg Kristians forslag og omformuler dit spørgsmål. Forsøg at skrive din problemstilling og argumentation i klart sprog, før du prøver at bruge de teoretiske begreber. Det er vigtigere at informere end at imponere.
Skrevet d. 10.01.2008 af Torak
hej sådan som jeg har forstået habitus ifølge Bourdieu, så skal det symbolsk rum forklares igennem begrebet habitus, som kort fortalt er individets distinktive ageren og principper. Mad der spises, hvilke sportsgren der dyrkes og holdningen til hvad der er smart eller kikset, hvilket for en anden kan være vulgært.

Mvh
Skrevet d. 10.01.2008 af Metteliv
Følger spændt med i diskussionen. Hvad mener du med filter? I din nuværende problemformulering sætter du lighedstegn ml. filter og habitus - og siger at filtret opbygges af mentale repræsentationer?! Jeg forstår ikke helt hvad de mentale repræsentationer betyder i denne sammenhæng - vil dog blot minde om at habitus langt fra skal forstås som summen af bevidste handlemønstre. Hvis du skal sætte filter overfor habitus må du i alle tilfælde forklare, hvilken funktion "filtret" har. Billedligt kan filtret jo godt repræsentere måden, hvorpå vi handler ubevidst eller ikke-bevidst (bruger ikke "ubevidst" da det er psykologisk teori) eller ikke-reflekteret. Det jeg mener e,r at når jeg møder en stimuli så kan jeg i princippet handle eller reagere på "en million måder" - men utalige måder/mulige reaktioner "filtreres" eller sies fra alt efter, hvad min habitus indeholder. Er jeg eksempelvis socialiseret i rammer, hvor det at lyve eller stjæle er fuldstændig uhørt og forkasteligt vil disse 2 handlemuligheder( bevidst eller ikke reflekteret) i en given situation "automatisk" blive siet fra - det er simpelthen indlejret så dybt i personen at han/hun handler derefter.
Nu er lyve og stjæle måske ikke lige geniale eksempler - jeg forsøger blot at forstå dit brug af ordet filter.
Mvh. Liv

Andre læser også

Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay