Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Erik Jørgen Hansen

Skrevet d. 04.12.2008 af Simsum
Hej alle

Jeg er netop kommet i gang med mit studieretningsprojekt i 3.g, hvor jeg har samfundsfag som hovedfag og ellers dansk.

Jeg skal først i min opgave redegøre for, hvad social arv er i følge Erik Jørgen Hansen, men jeg kan kun finde bøger, hvor han undersøger noget, men ikke redegør for, hvad social arv er. Er der nogle, der kan hjælpe mig med at finde en bog/hjemmeside, hvor han klargør dette?

Venlig hilsen
simsum
Skrevet d. 05.12.2008 af Lærke Fritzbøger
Hej Simsum

I denne artikel, som du kan finde på Undervisningsministeriets hjemmeside, gør E.J.Hansen det ganske klart, hvad han mener med begrebet, og også hvordan det ofte misforstås:

http://udd.uvm.dk/200308/udd200308-03.htm?menuid=4515

I bunden af artiklen henviser han desuden til relevant litteratur.

Mvh Lærke
Skrevet d. 05.12.2008 af Simsum
Hej Lærke

Mange tak for din hjælp, det er meget pænt af dig.

Jeg har allerede set denne, men jeg er lidt i tvivl om betydningen.
Hansen skriver: "social arv handler om forskelle i sandsynligheden for at opnå en gunstig position i samfundsstrukturen. Og jo mindre social arv vi måtte få, jo mere vil – paradoksalt nok – ulighedsstrukturen blive cementeret. Hermed fjernes nemlig helt eller delvist det fænomen, at ens sociale oprindelse bestemmer chancerne for en høj placering i samfundet. Dermed også den sociale indignation, som er baseret på iagttagelsen af socialt bestemte ulige chancer. Vi får nemlig, hvad der kaldes et meritokrati. Det vil sige et samfund, der styres af de mest intelligente, vel at mærke uafhængigt af de pågældendes sociale oprindelse".

jeg ved ikke, om du kan klargøre, hvad han forstår ved social arv for mig?
Skrevet d. 05.12.2008 af Lærke Fritzbøger
Hej SImsum

Jeg må indrømme, at du har ret i, at Hansen formulerer sig lidt kringlet netop dér. Jeg er derfor ikke sikker på, hvordan hans formulering skal forstås, men tolker den således:
Der vil altid eksistere uligheder, hvad angår hvor langt mennesker "når op" i samfundshierarkiet. I dag er de fleste opmærksomme på, at det er bestemte socialgrupper, der har lille sandsynlighed for fx. at få en længere videregående uddannelse. Det er det, Hansen kalder social arv.

Men hvis disse mønstre af social arv brydes, vil det ikke medføre, at alle så at sige når højt op i samfundshierarkiet. Det vil kun betyde, at den systematik i, hvem det er, der ikke når derop, og som er den systematik, vi kender i dag, forsvinder.

I stedet får vi et samfund, hvor nogle mennesker (og formentlig lige så mange som før) efterlades i bunden af samfundet, men uden at vi kan se en systematik i det, som kan danne udgangspunkt for fx. politiske tiltag. Hvis det er tilfældigt, hvem der klatrer op ad den sociale rangstige, må forklaringen blive, at det simpelthen er "de dygtigste" eller "de bedst egnede".

På den måde vil uligheden fortsat bestå, men den vil formentlig blive retfærdiggjort med, at mennesker "er født forskellige" eller at "nogle er bare dygtigere end andre".

Det, du skal skelne mellem, er altså "social arv" over for "ulighedsstrukturer", når det gælder Hansen. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, det er en særligt præcis eller anvendelig skelnen. For hvor social arv refererer til særlige mønstre af forskelle i sandsynlighed for at klare sig godt i samfundet, gør Hansen det ikke klart, hvad ulighedsstrukturerne refererer til, hvis ikke til netop social arv.

Hm, jeg håber der er andre, der måske kan gøre det lidt klarere. Men hvis det blot er definationen på social arv, du skal bruge, så vil jeg mene, du er på den sikre side, hvis du holder dig til den første sætning i citatet ovenfor.

Jeg håber det har hjulpet bare lidt.
Mvh Lærke
Skrevet d. 05.12.2008 af Simsum
Igen tak for din hjælp. Jeg synes stadig, det hele lyder lidt mærkeligt. Så vidt jeg har forstået af hans "En generation blev voksen", mener Hansen at ens uddannelsesmuligheder er afhængige af ens sociale baggrund. han kiggede fx på, hvor mange børn af højtuddannede, der selv fik en høj uddannelse i forhold til hvor mange børn af ufaglærte der fik en.

Jeg er også stødt på begrebet chanceulighed et par gange, jeg har også set, at det står i ordbogen herinde, men jeg kan ikke helt finde ud af, om det har nogen forb. til Hansen.

Jeg skal redegøre for social arv, og så er min vejleder og jeg blevet enige om Hansen. Jeg overvejer dog også at bruge Niels Ploug, og så måske smmenligne dem. Kender du noget til forskelle/ligheder på de to?

Mvh
simsum
Skrevet d. 10.12.2008 af Rikke Rask
Hej Simsum

Jeg ved ikke om tråden er gået død, og du har afleveret opgave, men melder lige ind alligevel.

Jørgen Elm Larsen taler om at vi skal anvende begrebet chanceuligheder eller risikobørn i stedet for social arv, fordi vores forventninger til andre mennesker påvirkes alt for negativt af begrebet. Måske er det dét Hansen mener? Hvis 96% af alle børn bryder med den sociale arvs onde cirkel skal vi altså huske at fremhæve dem, istedet for de 4 % som klarer sig dårligt... begrebet er atlså for deterministik og medfører på forhånd chanceuligheder. Iøvrigt er der også nogle der mener, at det kun er meget tunge problemer (f.eks. narkomani), der føres videre fra forældregenerationen til børnene (vist nok påvist ved SFI-rapporter).

Mht. at ulighedsstrukturen bliver mere cementeret tror jeg, at han refererer til at de øgede krav til individers refleksion og kognition er for krævende for sårbare individer i senmoderniteten jf. f.eks. Niklas Luhmann m. fl.! Hvis individer skal selvforvalte, kan kravene overstige formåen...

Håber du kan bruge det til noget.

Rask
Skrevet d. 11.12.2008 af Rikke Rask
Hej igen

Ups - jeg skrev Elm Larsen ind, men mener selvfølgelig Ejrnæs... Sorry.

Rask
Skrevet d. 11.12.2008 af Simsum
Hej Rikke

Mange tak for din hjælp, jeg skal aflvere d. 18, så jeg har tid endnu. Det erogså nogenlunde det samme, jeg er kommet frem til. Jeg skal nemlig også bruge Ejrnæs, og til trods for at han kan skrive lidt nørklet, gav han lidt forståelse for Hansen.


Venlig hilsen
simsum

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay