Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

De er skøre de økonomer

Skrevet d. 26.11.2007 af Lars
Jf http://politiken.dk/videnskab/article438833.ece så har to tyske økonomer netop fundet ud af det helt fantastisk revolutionerende faktum, at glæden ved en belønning må betragtes relativt til, hvad andre mennesker modtager af belønning for det samme. Belønningens størrelse - sådan helt bortabstraheret fra den sociale sammenhæng den indgår i - er altså ikke det afgørende viser de to forskeres forsøg.

"Resultatet er i modstrid til de gængse økonomiske teorier, der antager, at den eneste væsentlige faktor er belønningens størrelse. Sammenligningen med andre menneskers belønning skulle ikke spille nogen nævneværdig rolle. Men det interessante ved vores undersøgelse er, at den relative størrelse af ens belønning spiller så stor en rolle" siger professor Armin Falk.

Den lidet banebrydende pointe er altså, at glæde opleves relativt og ikke absolut. Og det er jo fint. Det undrer mig bare (igen og igen), [b]hvor[/b] lidt forskellige videnskabelige paradigmer i grunden ved om hinanden (og hvor stor en "and" det ofte er i praksis at tale om tværvidenskabelighed) når to økonomer kan opnå international omtale (endsige penge til forskning) ved at ville teste en [b]så[/b] banal, sociologisk pointe.

Det er da skørt, synes I ikke?
Skrevet d. 26.11.2007 af KristianKarlson
Jo, en klassiker. Det viser også økonomernes redundans ;) Man ser det samme inden for økonomisk-institutionel teori - her fandt man ud af, at mennesker ikke altid handler rationelt. Hurra. Vor helt, Bourdieu, bygger fx sine dejlige teorier på antagelsen om [i]forskelle[/i] mellem folk. Det indgår i selve definitionen af det sociale rum. Det er utroligt, at forskerne Bonn er skøjtet henover vor franske helt.

I det hele taget virker dit ovenfor citerede studie som en sær snegl, især når man klikker sig videre ind. Studiet er åbenbart et produkt af en uhellig alliance mellem hjerneforskere og økonomer. Hvad kan vi lære af det? Der er ingen forskel på ideologi og paradigme - og at sociale forskelle virker :oD

/ Kristian
Skrevet d. 26.11.2007 af KristianKarlson
Og for lige at citere Morrissey på rette sted og rette tidspunkt: "We hate when our friends become succesful."
Skrevet d. 27.11.2007 af Mads_Jaeger
Hej Lars og Kristian

Jeg er kun delvist enig i jeres pointer. Det kan selbstverständlich forekomme lidt banalt, at økomomer nu har "fundet ud af", at lykke er relativ. Ingen stor overraskelse - i hvert fald snusfornuft - når man er sociolog. Sociologers problem er til gengæld, at de empirisk (kvantitativt i hvert fald) er så elendige håndværkere, at de aldrig selv på seriøs vis formår at efterprøve deres "snusfornuftige" pointer (og ak, jeg er selv sociolog ...). Derfor er det nemt nok at være skrivebordssociolog og have en "i told you so"-attitude når man ikke selv er i stand til empirisk at efterprøve sine teorier. Økonomers "problem" er deres simple teorier, som de til gengæld er lysår bedre til at teste empirisk. Så hvad vil vi helst have: En god test af en simple teori eller ingen test af en "kompliceret" teori? Jeg foretrækker det første.

Jeg kender ikke Armin Falk, men der findes masser af seriøse, lykkeforskende økonomer. Nogle gode bud er Andrew Clark fra Paris School of Economics http://www.pse.ens.fr/clark/, Paul Frijters http://www.bus.qut.edu.au/paulfrijters/ og Ada Ferrier-i-Carbonell http://www.uva-aias.net/staff.asp?id=71&lang=ne. Pointen om at lykke er relativ er i øvrigt ikke ny, heller ikke i økonomkredse. Tjek nogle af Andrew Clarks papirer herom. Generelt har den økonomiske lykkeforskning (og uddannelsesforskning som jeg arbejder med) været hurtig til at "stjæle" sociologers teoretiske pointer og analysere dem empirisk. Derfor er den mere seriøse økonomiske forskning på de felter efter min mening meget mere interessant end den sociologiske ditto.

En anden og sjov pointe Clark efterprøvede var, at den måde vi opfatter vores lykkeniveau retrospektivt minder om den måde hvorpå vi opfatter smerteniveauer. Analogien er hentet fra nobelprisvinderen (og psykologen) Daniel Kahneman. Derfor er det bedste bud på en persons "sande" lykkeniveau et vægtet gennemsnit af niveauet det tidspunkt tilbage i tiden hvor lykken var maksimal (høj/lav) og det aktuelle niveu når man spørger folk. Det viser sig, at dette mål er ekstremt præcist. Det er længe siden jeg har set nogen lykkesociolog komme på så original en ide.

Hvis man skal afskrive hele videnskaber som redundante synes jeg først og fremmest man skal starte med filosofien :-) Now that`s a waste of time

Mvh.

Mads
Skrevet d. 27.11.2007 af KristianKarlson
Hej Mads,

Hehe. Ja - filosofien er et glimrende bud. Jeg skrev nu det med økonomernes redundans i et ironisk humør (samt om `vor helt` Bourdieu). Sociologernes redundans er til tider endnu større (selvom de bliver mere og mere populære i medierne). Jeg kender ikke forskningen i lykke, så vil slet ikke udtale mig herom ;) Artiklen, Lars refererer til, lægger i høj grad op til et spørgsmål om, hvordan viden bruges og forstås i samfundet. Det er interessant, at dette forsøgs resultater når forsiderne, da pointen ikke er ny. Det er efter min mening det platte i det her. Samtidig bliver sociologer (inkl. mig selv) meget hellige, når de ser sådanne resultater. Vi bliver jo indoktrineret i, at det sociale er bygget op omkring forskelle, kulturelle, sociale, økonomiske osv. Derfor er det også interessant, at de mere seriøse økonomiske teorier om lykke rent faktisk lader sig informere af sociologiske pointer.

Samtidig er jeg ikke helt enig i din skelnen mellem simple og avancerede teorier. Fx er Bourdieus teori ikke fantastisk avanceret. Grundlogikken er i hvert fald meget klart, og han har endda underbygget med både kvalitativ og kvantitativ viden. Selvfølgelig forholder det sig anderledes med fx Habermas eller Luhmann. Men derfor kan man jo godt lade sig informere af dem, når man går til et givent fænomen, uden at deres grundlæggende tanker skal "efterprøves". Herudover skal man være sig bevidst om, hvad forholdet er mellem fx teori og empiri inden for et givent paradigme/retning. Blandt økonomer [i]forestiller jeg mig[/i] (jeg aner det ikke), at der er et ret entydigt forhold. Men i andre grene af samfundsvidenskaben er der ikke nødvendigvis et klart skel imellem disse. Derfor bliver udtrykket "empirisk forskning" også ladet forskelligt inden for forskellige grene. Det samme gælder et krav om at "efterprøve sine teorier empirisk". Hvis man fx bruger et luhmanniansk framework, så har "empirisk efterprøvning" en anderledes klang end en statistisk undersøgelse af social arv eller i en historisk undersøgelse af anden verdenskrig. Derfor kan man også diskutere, om "filosofien" er redundant. Måske er den netop med til at fastlægge diverse forståelser eller opfattelser af relationer mellem teori og empiri. Og kan man efterprøve det empirisk? Godt spørgsmål :D ...

vh Kristian

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay