Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Bourdieu-agent eller aktør?

Skrevet d. 28.12.2008 af Cjensen
Jeg sidder og kæmper med en opgave og støder i arebjdet med Bourdieus tekster både på aktør- men også agent-begrebet.
Er der en forskel på disse to begreber i måden Bourdieu benytter dem på eller er det en side af samme sag?
Tak for hjælpen!
Skrevet d. 29.12.2008 af CHellersgaard
Hej Jensen

Det er alene en forskel i oversættelser. Her et lille citat fra en fodnote i undetegnedes (med fleres) BA:

Blandt oversættere af Bourdieu til dansk og norsk er der stor diskussion om, hvorvidt de konkrete handlende individer bør benævnes som agenter (Hovmark 1997: 7) eller aktører (Prieur 1995: 10). Fortalere for ”agent” henviser især til den strategiske handlen på feltet, der ifølge Bourdieu konstituerer praksis, mens ”aktør”-fortalerne fokuserer på, at
denne handlen netop ofte er ubevidst eller kropslig og ikke forenelig med agent-begrebets intentionelle ladning. Vi vælger at benytte aktørbegrebet, for at undgå denne intentionelle ladning.

Senere hen er jeg faktisk kommet til at foretrække begrebet agent, fordi det knytter mere an til feltteorien. Der ligger således også en positionering af sin Bourdieu-læsning i en dansk kontekst i valget mellem begreberne. Men hos Bourdieu hedder det "agent", som knytter sig til "agir" - at handle.

Christoph

Litteratur:
Hovmark, Henrik 1997: ”Oversætterens forord” s. 7-9 I Bourdieu, Pierre: Men hvem skabte skaberne? København: Akademisk Forlag.

Prieur, Annick (1995): ”Oversætterens Forord” s. 8-15 i Bourdieu, Pierre: Distinktionen. Frederiksberg. Det lille Forlag


Skrevet d. 30.12.2008 af Radil
Uden at kunne huske præcis hvor, så mener jeg at have læst, at Bourdieu bevidst vælger at anvende begrebet agent for at undgå de konnotationer, der relaterer sig til aktører i forhold til rationalitet (hvilket bekræfter Christophs valg af agent). Jeg tror ikke så meget, der er tale om positioneringer i forhold til oversættelserne - nok snarere manglende forståelse af Bourdieus sociologi.

Casper
Skrevet d. 29.01.2009 af Jensa
det er selvfølgelig rigtigt at det er et oversættelsesmæssigt spørgsmål men brugen af agent-begrebet er for Bourdieu en måde at distancere sig fra rolle teorier, teatermetaforer ol. Desværre opfattes agentbegrebet ofte som en slags rationel eller intentionel agent, men jeg tror det kan hjælpe at tænke det helt anderledes. For Bourdieu er videnskab en re-konstruktion af hvordan den sociale verden fungere. I den henseende minder hans brug af agent begrebet om Marx´ måde at bruge dette begreb på - nemlig med inspiration fra kemien. I kemien er en agent noget der [i]gør[/i] en forskel, skaber en forandring eller påvirker reaktionsprocesserne, og det er præcis den betydning Bourdieu bruger ordet. I de konkrete undersøgelser kan der derfor også skelnes mellem de `effektive agenter` som han kalder dem (altså dem der faktisk [i]gør[/i] en forskel - altså ved at gøre noget) og så alle de konkret handlende mennesker, som ikke har nogen synderlig betydning. Det er en ikke særlig filosofisk forklaring - og derfor ikke særlig god hvis man vil kunne forklare hvordan hele verden hænger sammen- men den er meget anvendelig for sociologer der gerne vil lave konkrete undersøgelser.
Skrevet d. 30.01.2009 af KristianKarlson
Hej Jens,

Hvorfor skulle agenten ikke handle intentionelt? Jeg har aldrig forstået en læsning af Bourdieu, der ser agenter som ikke-intentionelle (i hvert fald ikke hos den senere Bourdieu). Hele hans teoretiske apparat om strategisk handlen handler vel om, at folk i meget høj grad handler ud fra præferencer (tænk på smagsbegrebets dominans i hans mest kendte studier) og prøver intentionelt at maksimere deres egen status, dvs. noget, de begærer. Bourdieus teori minder på den måde jo meget om en blødere sociologisk-inspireret rational choice teori, som man finder den hos fx Boudon og Elster.

Er jeg helt galt afmarcheret her?

mvh Kristian
Skrevet d. 04.02.2009 af CHellersgaard
Hej Kristian

Jeg tror vi må afklare forskellen mellem intentionel og strategisk. Præferencer behøver ikke komme til udtryk i intentionel handling, men kan også komme til udtryk i kropslige handlinger.
Hele systemmet med felters illussio forklarer os, at handlinger godt kan have et formål (status), der operererer bag om ryggen (eller rettere gennem, thi det er kropsligt) på individet.
Bourdieu beskriver jo praksisernes økonomi. Men det er en økonomi, hvis fremmeste formål er at fremstå uøkonomisk og således have et skin (også i agentens egen selvforståelse) af, at de symbolske profiter er ikke intensionelle. Tænk blot på avantgardekunstneren, der bliver populær, som skal opretholde billedet af, at han skabte sit værk for kunstens skyld fremfor populariteten (og givet vis selv tror på det)...

Christoph
Skrevet d. 05.02.2009 af KristianKarlson
Hej Christoph,

Hvordan skelner du mellem strategisk og intentionel handlen ovenfor? For mig vil det være uklart, hvis man siger, at strategisk handlen ikke er intentionel.

Hvis det er sådan, at folk handler på sådan vis, at de skjuler deres intentionelle handlinger, så handler de vel også intentionelt? Hvorfor skulle de ikke gøre det? Du skriver:

"Tænk blot på avantgardekunstneren, der bliver populær, som skal opretholde billedet af, at han skabte sit værk for kunstens skyld fremfor populariteten (og givet vis selv tror på det)..."

Ja - han handler da intentionelt - for at maksimere sin status (og måske også det økonomiske afkast, der følger med). Hvorfor skulle det ikke være intentionelt?

Eller er jeg helt galt på den? (Igen!) ;)

Kristian
Skrevet d. 08.02.2009 af CHellersgaard
Hej Kristian

Ikke så meget. men husk at praksis er indlejret i kroppen. Og at vores praksis hermed ikke forekommer os intentionel, men intuitiv (tænk fx læringsteori om mestring,der er, når man ikke nødvendigvis baserer sin strategi på nyttemaximering i forhold til et målet med intuitivt kender mål og midler).

Nogle af disse intuitive strukturer ligger altså kropslig og så "dybt" at agenten ikke nødvendigvis oplever dem som intentionelle. Måske kunne et eksempel være en afhængig af computerspil, der (forudsat afhængigheden ikke er fysisk eller har andre årsager) søger den bedste praksis på feltet: at spille så meget som muligt, men måske intentionelt ønsker at tage opvasken og rydde op...

Måske blev forklaringen bedre, måske bare mere sort...

Jeg prøver igen:
Intentionelt: Noget agenten kognitivt/sprogligt ønsker
Strategisk: Noget agenten kropsligt ved giver en succes på et helt agenten kropsligt er blevet disponeret for (det kropslige er her ikke en nødvendighed, men det er muligt er det er helt kropsliggjort)

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay