Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Bedre interviews når unge interviewer unge?

Skrevet d. 19.11.2009 af Ms
Hej,

Jeg er med i et forskningsprojekt om teenagere og unges forhold til deres uddannelsers kvalitet - i 4 konfliktramte lande: Tjetjenien, Kosovo, Tajikistan og Georgien. I hvert land skal ca 20 unge fra en bred vifte af etniske, sociale, uddannelsesmæsige, alders- baggrunde trænes til at interviewe andre unge med tilsvarende baggrund. Peer research kunne man kalde det.

Tesen er, at dét vil give mere pålidelige og mere interessante resultater, idet de unge forventes at være mere ærlige overfor andre unge fra deres egen kultur end hvis der stod en voksen researcher overfor dem. Det vil med andre ord mindske interviewereffekten (eller skabe en anden én af slagsen), og mindske det man med Bourdieu kunne kalde symbolsk vold i interviewsituationen (som han bl.a har beskrevet i The Weight of the World).

Er der nogen der kan henvise mig til (metode)litteratur der underbygger denne tese eller handler om dette?

Al hjælp vil blive modtaget med kyshånd.

På forhånd mange tak,
Morten
annonce
Skrevet d. 20.11.2009 af Sørland
Det er almindelig kendt, at man får bedre svar, når der er overensstemmelse mellem interviewer og informant/respondent. Det er endda påvist af positivistisk forskning, Men der stilles også håndværksmæssige krav til interviewet. Måske kan de unge få lettere kontakt, måske kan de også forstå de signaler, som informanterne antyder, og følge dem op. Men det afgørende er, at de unge trænes så grundigt, at de kan spørge og lytte åbent - og ikke bare bekræfte deres egne fordomme. For øvrigt er det ikke bare alder, som er vigtig, Køn kan have stor betydning. Du må regne med at halvdelen af deltagerne må kasseres. Somme tider kan det faktisk være en fordel, at intervieweren er ældre - hvis det er en personlighed, de unge kan respektere og tage alvorligt. Der er eksempler på, at interviewerne ikke får ordentlige svar, fordi de unge respondenter tager gas på dem. Senest i Dansk Sociologi.

Og så er det misvisende at putte symbolsk vold ind i den diskussion, med mindre interviewet er manipulerende og understreger dominansforholdet. Bourdieu brugte så vidt jeg ved akademiske interviewere fra Boulevard Raspail i det studie, du referer til.

Der vil ALTID være en interviewereffekt; og den er ikke nødvendigvis dårlig. Intervieweren kan hjælpe på hukommelsen, eller spørge på en måde, der giver ny sammenhæng i tingene, stille spørgsmål som informanten ikke selv har tænkt over før. Det er selfølgelig galt,hvis intervieweren tager over og styrer svarene. Det kan især gælde i åbne interviews - og det har vi også eksempler på, f.eks. fra interviews med unge muslimer, hvor intervieweren forklarer dem, hvad islam egentlig er.

Skrevet d. 21.11.2009 af Sørland
Når jeg ikke har anbefalet litteratur, er det fordi jeg er langt væk fra Danmark - og der er intet litteratur på dansk her.

Der dukkede en tilføjelse op, efter at jeg havde skrevet dette - men jeg kunne ikke finde ø`et på tastaturet.

Sociologi på EHESS i Paris udviklede en kritisk praxis-rettet metode, både hos Touraine og Bourdieu. Der er interviewet ikke beskrivende eller narrativt, men intervieweren skal intervenere, og bidrage til en bevidstgørelse. Rapporten udtrykke informantens egne reflektioner over deres situation og dens bindinger; det svarer til dobbelt hermeneutik. Den sociologiske analyse skal derudover belyse de objektive betingelser (kapitaler) og positionerne i feltet. Denne analyse gør det muligt at påvise agenternes ideologiske bindinger og vanemæssige opretholdelse af det system, de er ofre for. Det sidste moment mangler i Giddens dobelte hermeneutik.

I denne metode er intervieweren ikke bare en der spørger, men en person, der aktivt intervenerer og forsøger at styre deltagerne mod en kritisk reflektion over sin situation. For denne form for interviews er det en betingelse, at deltagerne fornemmer, at intervieweren er på deres side, forstår dem og solidariserer sig med dem. Men det kræver så sandelig en interviewer, som har godt indblik i forholdene, og som deltagerne har respekt for og lytter til. Det er ikke nok, at intervieweren også er ung!

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay