Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Lokutionær

Et begreb, som er kendt fra filosoffen J.L. Austin og hans idéer om `talehandlinger`. Han mener, at en sproglig ytring udfører flere handlinger på en gang. En lokutionær handling skal ses i sammenhæng med illokutionære og perlokutionære handlinger. Sondringen er således: Lokutionær handling: Her fremsiger taleren en meningsfuld sætning. Handlingen er det, at man siger noget. F.eks. "Sociologisk Forum er internetbaseret". Illokutionær handling: Noget man gør, idet man fremsiger bestemte ord eller ytringer. Dvs. at hensigten med ytringen udtrykkes. Det kan være en opfordring, et løfte, en ordre etc. Perlokutionær handling: Det, man gør gennem, at man fremsætter en ytring. Det omhandler altså virkningen af ytringen på modtageren. Man kan fx fornærme, glæde, irritere en anden. Kilder: http://www.teorier.dk/tekster/john_langshaw_austin_talehandlingsteorien.php Oddvar og Weigård: ”Kommunikativt demokrati” (Hans Reitzels Forlag 2003). Side 66ff.