Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Lokutionær

Et begreb, som er kendt fra filosoffen J.L. Austin og hans idéer om `talehandlinger`. Han mener, at en sproglig ytring udfører flere handlinger på en gang.

En lokutionær handling skal ses i sammenhæng med illokutionære og perlokutionære handlinger.

Sondringen er således:

Lokutionær handling: Her fremsiger taleren en meningsfuld sætning. Handlingen er det, at man siger noget. F.eks. "Sociologisk Forum er internetbaseret".
Illokutionær handling: Noget man gør, idet man fremsiger bestemte ord eller ytringer. Dvs. at hensigten med ytringen udtrykkes. Det kan være en opfordring, et løfte, en ordre etc.
Perlokutionær handling: Det, man gør gennem, at man fremsætter en ytring. Det omhandler altså virkningen af ytringen på modtageren. Man kan fx fornærme, glæde, irritere en anden.


Kilder:
http://www.teorier.dk/tekster/john_langshaw_austin_talehandlingsteorien.php
Oddvar og Weigård: ”Kommunikativt demokrati” (Hans Reitzels Forlag 2003). Side 66ff.

annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay