Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Illokutionær

En ytrer med intensionen at en ytring forståes af påtænkte lyttere, har udført en talehandling med en vellykket illokutionær effekt når de tiltænkte lyttere har forstået ytringens meningsindhold. Hvor bruges dette ord? -i talehandlingsteori. Hvilke teoretikere? -Bla. Searle & Austin.